To mobility διεισδύει όλο και περισσότερο στην καθημερινότητα της επιχειρησιακής καθημερινότητας, φέρνοντας σημαντικές επιχειρησιακές λειτουργίες στο χώρο του πελάτη. Οπως είναι η φορητή τιμολόγηση (X-van), η οποία επιτρέπει την καθ’ οδόν έκδοση τιμολογίων και οι λύσεις Field Service που δίνουν τη δυνατότητα σε μια εταιρεία να προσφέρει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στο χώρο του πελάτη.

Δεν είναι λίγες εκείνες οι φορές που οι εταιρείες χρειάζεται να τιμολογήσουν σε πολλά, μικρά, μη συγκεκριμένα και διεσπαρμένα σημεία πώλησης, στο χώρο των πελατών τους. Πρόκειται για μια διαδικασία που είναι αρκετά σύνθετη, ανεξάρτητα από το τύπο του προϊόντος που διανέμεται. Σε κάθε σημείο πώλησης οι υπάλληλοι-οδηγοί μιας εταιρείας ολοκληρώνουν ένα πλήρες κύκλο πώλησης – παραγγελία, διανομή, τιμολόγηση, εμπορεύματα και γενική διαχείριση της σχέσης με τον πελάτη.

Το πόσο αποτελεσματικά και σωστά ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος πώλησης καθορίζει, ουσιαστικά, την ανάπτυξη της ίδιας της εταιρείας. Αν χρησιμοποιείται ο κλασικός τρόπος με τη συμπλήρωση χάρτινων φορμών για τη συλλογή των δεδομένων πώλησης και διανομής, τότε μεταφέρεται στο εργατικό δυναμικό ένας πρόσθετος όγκος εργασίας, καθώς θα πρέπει να γραφτεί χειροκίνητα μια μεγάλη ποσότητα πληροφορίας σε κάθε σημείο πώλησης, η οποία κατόπιν θα πρέπει να συγκεντρωθεί και να εισαχθεί στο κεντρικό σύστημα της εταιρείας – μια διαδικασία που όχι μόνο είναι χρονοβόρα, αλλά μπορεί να αποτελέσει και πηγή λαθών, ενώ αυξάνει το κόστος επεξεργασίας της πληροφορίας και επιβραδύνει τη ροή της μέσα στην επιχείρηση, επηρεάζοντας αρνητικά όλη την επιχειρησιακή λειτουργία
 
Ολα τα παραπάνω έχουν τις ακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις: • Επιδρούν αρνητικά στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Καθώς οι οδηγοί που παραδίδουν τα προϊόντα αποτελούν το πρωτεύουν σημείο επαφής με τον πελάτη, το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουν επηρεάζει άμεσα την ικανοποίηση του πελάτη, όπως και το image της εταιρείας. • Μειώνουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα – και την εισροή μετρητών στην εταιρεία.

Οτιδήποτε άλλο από μια real time σύνδεση με το σύστημα τιμολόγησης, το ERP και άλλες κρίσιμες επιχειρησιακές εφαρμογές επιβραδύνει τη ροή της πληροφορίας, αυξάνει τους χρόνους διαχείρισης των αποθεμάτων και της επεξεργασίας των παραγγελιών και τιμολόγησης.Παράλληλα, μειώνεται η παραγωγικότητα του οδηγού. • Μειώνουν τα έσοδα. Η έλλειψη πληροφόρησης σε real time μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πωλήσεων. Οι οδηγοί-πωλητές ίσως χάσουν τη δυνατότητα να πουλήσουν αν δεν έχουν την πιο πρόσφατη πληροφόρηση για προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας στα σημεία πώλησης.

Από την άλλη, η απουσία ενός συστήματος παραγγελιοληψίας σε πραγματικό χρόνο μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στη διαθεσιμότητα των προϊόντων, καθώς το σύστημα δεν ενημερώνεται άμεσα για τις ανάγκες. • Αυξάνουν το κόστος διαχείρισης του στόλου οχημάτων. Ο στόλος οχημάτων μιας εταιρείας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις κεφαλαίου που κάνει. Αν δεν μπορεί κανείς να παρακολουθεί τη θέση των οχημάτων του σε πραγματικό χρόνο, δεν γίνεται σωστά ο προγραμματισμός των διαδρομών, με ανεξέλεγκτη αύξηση στα μίλια και στο κόστος καυσίμου. • Αυξάνουν το κόστος του εργατικού δυναμικού. Η χαμηλή παραγωγικότητα και η χειροκίνητη διαχείριση των δεδομένων πώλησης μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη αύξησης του εργατικού δυναμικού – απαιτούνται όχι μόνο περισσότεροι οδηγοί, αλλά συχνά και περισσότεροι εργαζόμενοι στα κέντρα διανομής.

Συστήματα απομακρυσμένης τιμολόγησης
Σε τέτοιες καταστάσεις μπορούν να βοηθούν οι λύσεις ex-van, στις οποίες γίνεται τιμολόγηση επ’ αυτοκινήτου, με το διανομέα να μετατρέπεται σε πωλητή. Μια πώληση και τιμολόγηση ex-van έχει, γενικά, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: • O οδηγός και τιμολογεί και διανέμει τα προϊόντα της εταιρείας του.

• Τα σημεία πώλησης δεν είναι απαραίτητο να είναι συγκεκριμένα (αν και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι). • Εκτός από πωλητής, ο οδηγός μπορεί να παραλαμβάνει και τις επιστροφές προϊόντων. • Ο οδηγός μπορεί να είναι είτε υπάλληλος μιας εταιρείας είτε να είναι ένας μικρός επιχειρηματίας που αγοράζει τα προϊόντα που διανέμει και τιμολογεί. • Εχει μεγάλη σημασία, καθώς οι πελάτες «πείθονται» για αγορά και τιμολόγηση κάθε φορά που θα τους επισκεφτεί ο οδηγός, να υπάρχουν καλές σχέσεις ανάμεσα στον οδηγό και στους πελάτες. • Ο οδηγός πρέπει να καλύπτει πάντα τις ανάγκες του πελάτη του, ακόμα και αν να τις προβλέπει.

• Ενα φορτηγό ενδέχεται να χρειαστεί να περάσει από το ίδιο σημείο πώλησης παραπάνω από δύο φορές, γιατί οι ανάγκες του πελάτη είναι τέτοιες που να χρειάζεται η παραλαβή προϊόντων σε διαφορετικές ώρες της ημέρας. • Οι κανόνες που επηρεάζουν τα αποθέματα που πρέπει να υπάρχουν στα Κέντρα Διανομής είναι διαφορετικοί από την κλασική παραγγελιοληψία. Για παράδειγμα, ένα φορτηγό μπορεί να αδειάσει πριν καλυφθούν όλοι οι πελάτες.

Συνεπώς, θα πρέπει να έχει ληφθεί μέριμνα για επιπλέον αποστολή μέσα στην ημέρα, κάτι που μεταφράζεται σε εκτεταμένα ωράρια λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι το δίκτυο πώλησης και διανομής θα πρέπει, για παράδειγμα, να χαρακτηρίζεται από μικρό χρόνο ανταπόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις, να διαθέτει αρκετά αποθέματα τα οποία θα πρέπει να αναπληρώνει γρήγορα κ.α. • Η χρήση τηλεματικής μπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία μιας λύσης x-van, καθώς με αυτόν τον τρόπο ενημερώνονται άμεσα τα κεντρικά γραφεία για το τι πουλάει και το τι τιμολογεί το κάθε φορτηγό.

Κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση μιας λύσης ex-van χρειάζεται να ληφθούν υπόψη πολλοί διαφορετικοί παράγοντες, όπως είναι οι άνθρωποι, ο εξοπλισμός και το σύστημα ΙΤ. Χρειάζεται προσεκτικός σχεδιασμός εξ αρχής, εκπαίδευση των εργαζομένων καθώς και στενή παρακολούθηση του συστήματος, για τουλάχιστον ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του. Εξοπλισμός. Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την υλοποίηση μιας λύσης ex-van επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες.

Γενικά απαιτείται ένας υπολογιστής (notebook, Tablet, PDA ή smartphone), ένα πρόγραμμα εγκατατημένο σε αυτόν που θα αναλαμβάνει να κάνει την τιμολόγηση, ένας φορητός εκτυπωτής (όποιας κατηγορίας επιθυμεί ο πελάτης) κι ένα σύστημα τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Η τιμολόγηση μπορεί να γίνεται είτε με σύνδεση με το εταιρικό δίκτυο, είτε αυτόνομα, ανάλογα με τη λύση που έχει επιλεγεί.


Δυνατότητες-οφέλη
Με μια λύση ex van καθίσταται δυνατή η εκτύπωση παραστατικών μέσω ειδικών εκτυπωτών, κατά τη διαδικασία παράδοσης στο χώρο του πελάτη.  Επιπλέον, ο οδηγός μπορεί να διαχειρίζεται τα παραστατικά, να δέχεται παραγγελίες, να κάνει εισπράξεις, να διαχειρίζεται το πελατολόγιο και τα δρομολόγια, να διαχειρίζεται τα έξοδα και χιλιόμετρα που έχει διανύσει, να συνδέεται με το σύστημα Back Office της εταιρείας κ.λπ.

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή μιας λύσης ex-van έχουν να κάνουν με την αύξηση της παραγωγικότητας των οδηγών, τη μείωση του χρόνου παραμονής στον πελάτη ένεκα της δυνατότητας άμεσης έκδοσης του παραστατικού, την ελαχιστοποίηση των λαθών που προκαλούνται από τη χειρόγραφη έκδοση παραστατικών, τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στην ολοκληρωμένη εικόνα του πελάτη, την αυτόματη ενημέρωση του συστήματος ERP της εταιρείας για τα παραστατικά και τις εισπράξεις της ημέρας που γίνεται μέσω της τιμολόγησης καθ’ οδόν κ.λπ.

Επιπλέον, μια λύση ex-van μπορεί να οδηγεί σε μια συνολική μείωση του κόστους που προκύπτει είτε από τα λάθη της χειρόγραφης καταχώρησης, είτε από τις ενδεχόμενες απώλειες εμπορευμάτων, οργανώνει καλύτερα τα δρομολόγια και την παράδοση των εμπορευμάτων εξοικονομώντας, παράλληλα, χρόνο, ενώ μέσω της αυτοματοποίησης που επιτυγχάνεται, αυξάνεται η παραγωγικότητα των υπαλλήλων και βελτιώνεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πελάτη.

Field Service
Οι λύσεις Field Service επιτρέπουν στις εταιρείες να διαχειριστούν αυτοματοποιημένα και αποτελεσματικά την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο χώρο του πελάτη. Σχεδιάζονται για επιχειρήσεις για τις οποίες η τεχνική υποστήριξη αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα για αυτές, ενώ έχουν ως στόχο τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών και την καλύτερη οργάνωση του τεχνικού τμήματος. Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση μιας λύσης Field Service είναι πολλά και σημαντικά, όπως:

Μείωση του κόστους παροχής τεχνικής υποστήριξης. Η μείωση του κόστους οφείλεται σε πολλούς λόγους, όπως είναι η αύξηση της αποδοτικότητας των τεχνικών, η μείωση της δραστηριότητας των call centers, η αυτοματοποίηση στην αποστολή και προγραμματισμό των τεχνικών, η εξάλειψη της «χαρτούρας», η εξάλειψη των καθυστερήσεων στην επικοινωνία με τους τεχνικούς και η ελαχιστοποίηση των περιττών εργασιών.

Οι τεχνικοί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο χώρο του πελάτη μπορούν να έχουν πρόσβαση στο αρχείο υποστήριξης, να πάρουν πληροφορίες, για παράδειγμα, σχετικά με τον εξοπλισμό που έχει χρησιμοποιηθεί για παλιότερες αποκαταστάσεις βλαβών, να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών και να παρέχουν καλύτερη εξυπηρέτηση και με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Επιπλέον, με την ηλεκτρονική καταχώρηση των δεδομένων οι τεχνικοί εξαλείφουν τη «χαρτούρα» και επικεντρώνονται στην παροχή της τεχνικής υποστήριξης. Εχοντας άμεση πληροφόρηση, οι τεχνικοί δεν θα προσφέρουν υπηρεσίες που υπερβαίνουν τα συμφωνηθέντα στο συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης και θα διασφαλίσουν ότι θα πληρωθούν γι΄αυτές ακριβώς τις υπηρεσίες που παρέχουν – για τίποτα λιγότερα, για τίποτα περισσότερο.

Αύξηση ικανοποίησης του πελάτη. Η ικανοποίηση των πελατών είναι καθοριστική για το χτίσιμο μακροχρόνιων επικερδών σχέσεων, που οδηγούν στην πιστότητα των πελατών. Είναι γνωστό ότι η απόκτηση ενός πελάτη κοστίζει πολλές φορές περισσότερο από τη διατήρηση ενός υπάρχοντος πελάτη. Γι’ αυτό το λόγο, το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει μια εταιρεία μπορεί να αποτελέσει αποφασιστικό παράγοντα στη διατήρηση της πιστότητας του πελάτη ή τη διακοπή της συνεργασίας του με την εταιρεία. Προβλέποντας τις ανάγκες των πελατών, βελτιώνοντας την ανταπόκρισή στις ανάγκες και παρέχοντας συνεπή εξυπηρέτηση, οι εταιρείες μπορούν να βελτιώσουν την ικανοποίηση του πελάτη.

Επιλέγοντας λύση Field Service
Οι λύσεις Field Service έχουν γίνει σήμερα «must have» για τους οργανισμούς που προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης στο χώρο του πελάτη. Ωστόσο, για να επιλέξει κανείς μια σωστή λύση Field Service θα πρέπει να λάβει υπόψη του μερικά βασικά πράγματα. Σημαντικά κριτήρια επιλογής είναι η φορητότητα και η ευκολία ενσωμάτωσης στην υποδομή της επιχείρησης. Η πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα εταιρικά δεδομένα επιτρέπει στους τεχνικούς που εργάζονται στο χώρο του πελάτη να ολοκληρώνουν ταχύτερα τις εργασίες τους και να ανταποκρίνονται ταχύτερα στις απαιτήσεις του πελάτη.

Η στενή ενσωμάτωση με το σύστημα ERP και άλλα επιχειρηματικά συστήματα είναι, επίσης, κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη μιας λύσης Field Service. Η άμεση σύνδεση των δραστηριοτήτων υποστήριξης στο πεδίο με το γραφείο μπορεί να βελτιώσει τη ροή εσόδων και την παραγωγικότητα των τεχνικών, εξαλείφοντας τη χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων και επιταχύνοντας τις άλλες, σχετιζόμενες με την πληρωμή, διαδικασίες. Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ρυθμό που αλλάζει η τεχνολογία σήμερα, θα πρέπει, επίσης, κατά την επιλογή μιας λύσης Field Service να σκεφτεί το κατά πόσο αυτή η λύση μπορεί να καλύψει τις ειδικές επιχειρηματικές του ανάγκες.

Οι υπεύθυνοι του service και η Διεύθυνση Πληροφορικής θα πρέπει να συνεργαστούν, ώστε να αξιολογήσουν τους vendors, αλλά και να λάβουν υπόψη την άποψη εξωτερικών συμβούλων που θα τους βοηθήσουν να περιορίσουν τις επιλογές τους. Χρειάζεται, επίσης, να καθοριστούν οι λειτουργίες του software και το κόστος ανάπτυξης της λύσης, όπως και της δυνατότητας προσαρμογής της στις ανάγκες των πελατών. Κατά τη διάρκεια αξιολόγησης είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία με τους παρόχους λύσεων, ώστε να υπολογιστεί και να αξιολογηθεί το ROI.

Συστήνεται, επίσης, να υπάρχει η δυνατότητα «live» επίδειξης της προτεινόμενης λύσης, όπως και case studies, ώστε να μπορεί να γίνει μια καλύτερη εκτίμηση της. Η λύση που θα επιλεγεί θα πρέπει να μπορεί να επεκτείνεται, ώστε να είναι σε θέση να ικανοποιήσει την ανάπτυξη της εταιρείας και τις απαιτήσεις που θα προκύψουν στο μέλλον. Ρόλο παίζει και ο βαθμός αυτοματοποίησης της λύσης. Για να μπορέσει να αποδώσει αυτό, οι εταιρείες θα πρέπει πρώτα να αξιολογήσουν τις εσωτερικές επιχειρησιακές τους λειτουργίες.

Η αυτοματοποίηση κακών διεργασιών οδηγεί αναπόφευκτα σε κακά αποτελέσματα. Κάτι άλλο που θα πρέπει να κοιτάξει κανείς είναι αν θα πρέπει να επιλέξει μια on-premise λύση ή αν θα είναι καλύτερο να στραφεί σε μια βασισμένη στο cloud ή SaaS λύση. Σε μια τέτοια περίπτωση καθοριστικό παράγοντα επιλογής αποτελεί το κόστος, καθώς εν γένη οι λύσεις hosted κοστίζουν λιγότερο από τις λύσεις που ενσωματώνονται στην υποδομή IT, ενώ απαιτούν και λιγότερη υποστήριξη.

Εν κατακλείδι, οποιαδήποτε λύση Field Service και να επιλέξει κανείς, αυτή θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη και επεκτάσιμη, ώστε να μεγαλώνει μαζί με την επιχείρηση και να υιοθετεί τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία. Θα πρέπει, ακόμα, να υποστηρίζει στάνταρ πλατφόρμες και τεχνολογίες και να ενσωματώνεται εύκολα στο εταιρικό σύστημα, χωρίς το κόστος να αποτελεί τον αποφασιστικό και μοναδικό παράγοντα αξιολόγησης.