Στα πλαίσια του προγράμματος HOMER (Harmonizing Open Data in the Mediterranean through better access and Reuse of public sector information www.homerproject.eu) διοργανώνεται ο Μαραθώνιος Προγραμματισμού Hack4Med που θα διεξαχθεί παράλληλα σε πέντε χώρες της Ευρώπης.

Ο διαγωνισμός ξεκινά στις 16 Μαΐου και ολοκληρώνεται την επόμενη μέρα στο Τμήμα Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και απευθύνεται σε προγραμματιστές, φοιτητές, ερευνητές, γραφίστες, web developers, αλλά και σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για θέματα τεχνολογικής αξιοποίησης ανοιχτών δεδομένων. Οι εφαρμογές, τεχνολογικές λύσεις και ιδέες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του Hack4med θα είναι εφαρμογές ελεύθερου λογισμικού που δεν υπόκεινται σε περιορισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ το interface των εφαρμογών θα είναι στην Αγγλική Γλώσσα ή στην Αγγλική και Ελληνική Γλώσσα. Η θεματολογία των εφαρμογών πρέπει να είναι ελληνικού ενδιαφέροντος και οι εφαρμογές και τεχνολογικές λύσεις δεν πρέπει να προσβάλουν οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα, ιδίως δε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων. Για τη δημιουργία των εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύνολα ανοιχτών δεδομένων τόσο από τους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους για την Ελλάδα οι οποίοι είναι μέλη της ομοσπονδίας HOMER Federation: www.apdkritis.gov.gr/opendata, www.heraklionopencity.gr και www.opencrete.gr.