Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και τη ΓΓΤΤ Επίσημη πρόσκληση με αποδέκτη τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Διαστήματος, προκειμένου να ενταχθούν στη νεόκοπη θερμοκοιτίδα (BIC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, η οποία δημιουργείται στη χώρα μας, απηύθυναν η ESA και η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στόχος της θερμοκοιτίδας -που είναι μεν η πρώτη του είδους στη χώρα μας, αλλά η 21η στην Ευρώπη- είναι η πολύπλευρη υποστήριξη των ελληνικών startup, σε συνδυασμό με μεταφορά τεχνογνωσίας, βάσει και του προγραμματισμού της ΓΓΤΤ στο πλαίσιο της ενεργού συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Στρατηγική.

Τα πλεονεκτήματά της τόνισε, άλλωστε, στον χαιρετισμό του και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δορυφορικών Υπηρεσιών & Διαστημικών Εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, Γιώργος Συννεφάκης, θυμίζοντας την πρόσφατη ψήφιση του σχετικού νόμου στο ελληνικό Κοινοβούλιο και ευχόμενος πληθώρα αιτήσεων. Από πλευράς ESA, παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους του τομέα Space Solutions οι στόχοι του προγράμματος, που είναι η προώθηση της καινοτομίας στη «γηραιά ήπειρο» και η εθνική / περιφερειακή οικονομική προσέγγιση του εγχειρήματος, καθώς και η βασική δομή του, με τρεις διαδοχικούς πυλώνες – «θερμοκοιτίδα» / εφαρμογές / δίκτυο καινοτομίας. Επίσης, εκπρόσωποι της αντίστοιχης αυστριακής «θερμοκοιτίδας», στο Γκρατς, παρουσίασαν τις δικές τους εμπειρίες από την ως τώρα συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Στήριξη σε 180-200 startups ετησίως

Κάθε χρόνο, επιλέγονται για στήριξη περί τις 180-200 νεοφυείς επιχειρήσεις απ’ όλη την Ευρώπη και επενδύονται περίπου 210 εκατ. €, ενώ στο πρόγραμμα επώασης απασχολούνται περί τις 3000 άτομα με εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως αποδεικνύει το γεγονός ότι από τις συμμετέχουσες εταιρείες «επιζεί», ποσοστό της τάξεως του 85%. Σ’ ό,τι αφορά στην ελληνική συμμετοχή, στόχος είναι η στήριξη 25 επιχειρήσεων την επόμενη πενταετία ( πέντε ετησίως), με προϋπολογισμό της τάξεως των 1,25 εκατ. ευρώ. «Συνδρομή» 20 εκατ. ευρώ από ελληνικής πλευράς.

Να θυμίσουμε ότι μεταξύ των στόχων της ελληνικής πλευράς, για τους οποίους έχει ήδη κατατεθεί εθνική «συνδρομή» ύψους 20 εκατ. ευρώ στην ESA στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, είναι η παροχή υποστήριξης στην ανάπτυξη, υλοποίηση και παρακολούθηση τομεακών πολιτικών στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τη διαχείριση κρίσεων, τον έλεγχο των συνόρων, την ασφάλεια και την άμυνα, η ανάπτυξη, χρήση και αναβάθμιση των εθνικών υποδομών, η δημιουργία συνεργειών με τις βιομηχανίες άλλων κρατών-μελών της ESA στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Αιτήσεις γίνονται δεκτές ως τις 20 Νοεμβρίου και περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στον σύνδεσμο esa.int/About¬_Us/ Business_with_ESA/How_to_do/esa star_Registration_Process