Το ΔΙΚΤΥΟ για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη παρουσίασε την ετήσια έκθεση του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού του Δημοσίου Τομέα.

Η συγκεκριμένη δράση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018 και παρακολούθησε για ολόκληρο το έτος με τρίμηνες εκθέσεις, την πορεία υλοποίησης των έργων ψηφιοποίησης υπηρεσιών και λειτουργιών του δημοσίου τομέα, με αναφορά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για τον ψηφιακό σχεδιασμό της. Η γενικότερη κατάσταση του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του κράτους έχει ως εξής:  Από τις 130 δράσεις της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021 έχουν ολοκληρωθεί 11 (8%), 17 βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο (13%), 24 σε ενδιάμεσο στάδιο (18%) και 78 σε αρχικό στάδιο (60%).

Αυτά που έχουν επιτευχθεί έως τώρα συνοψίζονται στα εξής: έχει ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό «Μητρώο Πολιτών», παραπάνω από τις μισές (58%) αναφορές προς τον Συνήγορο του Πολίτη γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, τα ΚΕΠ δέχονται αιτήματα ψηφιοποίησης εγγράφων, προχωράει η υλοποίηση της «Πύλης ΣΟΛΩΝ» (με την ψηφιοποίηση λειτουργιών και υπηρεσιών της Δικαιοσύνης), ολοκληρώνεται η Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας, λειτουργεί καλά το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα για την έναρξη επιχειρήσεων και, τέλος, προχωρούν τα προγράμματα βελτίωσης και αναβάθμισης της πρόσβασης στα δίκτυα ευρυζωνικότητας.

Η έκθεση καταγράφει, επίσης, υστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του «Μητρώου Πολιτών», μεγάλες δυσλειτουργίες στο site της «ψηφιακής υπογραφής», περιορισμένη παροχή υπηρεσιών από την Διαδικτυακή Κυβερνητική Πύλη, αδυναμία ψηφιοποίησης εγγράφων σε όλα τα ΚΕΠ, προβλήματα στη διαδικασία κατάθεσης ηλεκτρονικών καταγγελιών πολιτών στην ΓΓ Καταναλωτή, εκκρεμότητες στην καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, κατάργηση του ψηφιακού σχολείου, προβλήματα στα πιλοτικά του ψηφιακού φακέλου ασθενούς, καθυστερήσεις στην υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και κενά και κακή συντήρηση στα συστήματα storage του κράτους.

Με δεδομένες τις ταχύτητες που δρομολογούνται οι εξελίξεις στην ψηφιακή εποχή διεθνώς και τις συνθήκες έντονης ανταγωνιστικότητας μεταξύ των εθνικών οικονομιών που επιφέρει η 4η βιομηχανική επανάσταση, το ΔΙΚΤΥΟ συστήνει την επίσπευση τουλάχιστον των διαδικασιών ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα, για τις οποίες έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση.