Ξεκίνησε σήμερα η λειτουργία της πλατφόρμας www.sfbb.gr της δράσης Superfast Broadband, για τη διάθεση ευρυζωνικών συνδέσεων με ταχύτητες από 100 Mbps έως 1 Gbps (οπτική ίνα).

Η δράση αφορά την παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο σε υπερυψηλή ταχύτητα στους πολίτες που κατοικούν σε περιοχές όπου αναπτύσσονται, με ιδιωτικές επενδύσεις, υποδομές ικανές να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες και υλοποιείται με τη μέθοδο κουπονιού (voucher), σύμφωνα με την οποία ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος, ανάλογα με τις ανάγκες του, τις υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν και τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο που τις παρέχει. Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 360 ευρώ για 24 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ. Δήλωση συμμετοχής στο κουπόνι μπορούν να υποβάλλουν, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, όλα τα νοικοκυριά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά όχι οι εταιρείες.