Ξεκίνησε το ερευνητικό έργο με τίτλο «Έξυπνη Γεωργία με την χρήση Drones» – “sMart fArming with dRoneS” και ακρωνύμιο MARS, το τρίτο στο οποίο συμμετέχει η GeoSense σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εταιρίες στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».

Στο έργο συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πολυτεχνείο Κρήτης, η εταιρεία GeoSense, η Agrosense, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γρεβενών και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πωλήσεως Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Βελβεντού ΣΥΝ.Π.Ε..

Το ερευνητικό έργο MARS στοχεύει στα εξής:
• Ανάπτυξη εφαρμογών τηλεματικής παρακολούθησης/επιθεώρησης των αγροτικών καλλιεργειών σε πραγματικό χρόνο με την χρήση drones
• Διασύνδεση των γεωργικών πληροφοριών που συλλέγονται από τα drones σε συστήματα GIS και υποδομές cloud για την άμεση πρόσβαση και επεξεργασία τους.
• Έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση των πρώιμων σταδίων ασθενειών σε δένδρα και φυτά για τη στοχευμένη θεραπεία και ταχύτερη επαναφορά των προσβεβλημένων ειδών με την χρήση σύγχρονων μεθόδων μηχανικής μάθησης και Big Data
• Ενοποίηση των υποσυστημάτων της αρχιτεκτονικής MARS σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου, διαχείρισης και ειδοποιήσεων με τη χρήση φιλικών προς τον χρήστη εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας.

Οι απώτεροι στόχοι του MARS είναι η μείωση του κόστους παραγωγής και εποπτείας γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η μείωση του όγκου εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων συμβάλλοντας θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).