Στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «συστήματος προελέγχου επιβατών (Advanced Passenger Information System- APIS)» αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.

Να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο έργο διεξήχθη την άνοιξη του 2018 και οδηγήθηκε σε ματαίωση τον Αύγουστο του 2020 καθώς αμφότερες οι προσφορές των εταιρειών που το διεκδικούσαν – Cosmos Business Systems και IKnoHow- απορρίφθηκαν.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος API (Advanced Passenger Information) προκειμένου να διενεργείται ο προέλεγχος επιβατών, που προέρχονται από αεροδρόμια χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας για τις συνοριακές Αρχές ελέγχου, το οποίο θα συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση του επιπέδου ασφαλείας, μέσω της αξιοποίησης των κατάλληλων πληροφοριών. Επίσης το έργο των αστυνομικών που ασκούν το διαβατηριακό έλεγχο θα διευκολυνθεί, καθώς τα στοιχεία API των επιβατών θα μπορούν να αντιπαραβάλλονται αυτοματοποιημένα στις διεθνείς και εθνικές βάσεις δεδομένων («Αναζητήσεις Ασφαλείας») και θα παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Επίσης το έργο των αστυνομικών που ασκούν το διαβατηριακό έλεγχο θα διευκολυνθεί, καθώς τα στοιχεία API των επιβατών θα μπορούν να αντιπαραβάλλονται αυτοματοποιημένα στις διεθνείς και εθνικές βάσεις δεδομένων («αναζητήσεις ασφαλείας») και θα παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Πιο αναλυτικά, με τη λειτουργία του συστήματος θα εκτελείται:

– η συλλογή μηνυμάτων API και του προγράμματος αφίξεων πτήσεων από τρίτες χώρες

– η αποκωδικοποίηση και η αποθήκευση σε βάση δεδομένων των μηνυμάτων API και του προγράμματος αφίξεων

– η εκτέλεση «αναζητήσεων ασφαλείας»

– η εξαγωγή στατιστικών