Το Gold βραβείο της κατηγορίας Υπηρεσίες και Συστήματα B-B απέσπασε η Uni Systems στα e-volution awards 2014, για το έργο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης περισσότερων από 10.500 φαρμακείων, έργο με τον μεγαλύτερο αριθμό αποδεκτών που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η Uni Systems μοιράστηκε με την κοινοπραξία paperless@connect, που δημιουργήθηκε με την πρωτοβουλία της Impact, ένα ακόμη Gold βραβείο στην κατηγορία Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Το έργο e-Invoicing για το οποίο διακρίθηκε η Uni Systems και βασίζεται στην υπηρεσία paperless@connect, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο έργου για το Κέντρο Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αφορά δε στη μηνιαία εκκαθάριση συνταγών των φαρμακείων – μελών του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Η υλοποίηση της λύσης paperless@connect, είχε αποτέλεσμα τη μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 90% σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο τιμολόγησης, τη βελτιστοποίηση και επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας.