Η Infolex, επίσημος αντιπρόσωπος της Lexmark International για τις χώρες Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Αλβανία & FYROM, υλοποίησε έργο MPS για την εταιρεία Marfin Investment Group στην Ελλάδα.

Επιλέγοντας τη λύση της Lexmark, η ΜIG πέτυχε: 40% μείωση του πλήθους συσκευών, 75% ενοποίηση συσκευών και τεχνολογιών, 25% μείωση παραγόμενων σελίδων, 35% μείωση εκτυπωτικού κόστους, 50% μείωση συμφωνημένων χρόνων απόκριση βλαβών και 50% μείωση χρόνων παράδοσης αναλώσιμων.Επιπλέον όφελος για την εταιρία αποτελεί η ελαχιστοποίηση διαχείρισης των αναλώσιμων και συντήρησης του εξοπλισμού.