Σε διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με αντικείμενο την προμήθεια σαρωτών, εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων προχωρά το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά στην προμήθεια: 4.950 σαρωτών, αξίας 5,4 εκατ. ευρώ, 13.386 εκτυπωτών, αξίας 14, 8 εκατ. ευρώ και 6.736 πολυμηχανημάτων, αξίας 15,7 εκατ. ευρώ. Ο παραπάνω εξοπλισμός, συνολικού προϋπολογισμού 35,9 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί σε έξι γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας για να καλύψει τις ανάγκες διαφόρων δημοσίων φορέων, όπως για παράδειγμα ο ΕΦΚΑ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι υγειονομικές περιφέρειες (συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων), υπουργεία κ.α.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου. Ο μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία – πλαίσιο είναι πέντε. Η σύμβαση που θα υπογράψει ο ανάδοχος θα έχει διάρκεια τριών ετών και η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πιο συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά που θα κατατεθεί.