Οι εταιρείες που μειοδότησαν στο διαγωνισμό του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την «προμήθεια 4.950 τεμαχίων σαρωτών, 13.368 τεμαχίων εκτυπωτών και 6.736 τεμαχίων πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου (υπουργεία – ΑΑΔΕ – ΟΑΕΠ – ΕΦΚΑ – ΥΠΕ (νοσοκομεία)» και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση, αναδείχτηκαν μέσα από τη σχετική  διαγωνιστική διαδικασία. Ο διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο είναι πρoϋπολογισμού 35,9 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και περιλαμβάνει τρεις ομάδες.

Στην πρώτη ομάδα, με αντικείμενο την προμήθεια 4.950 τεμαχίων σαρωτών εγγράφων, προκρίθηκαν οι εταιρείες:

 • Konica Minolta (Fujitsu)
 • Cosmos Business Systems (Fujitsu)
 • Space Hellas (Fujitsu)
 • CPI (Avision),
 • Intertech (Panasonic)
 • Ζουμπουλάκης (Fujitsu)

Προσφορές είχαν καταθέσει επίσης οι εταιρείες Amplus (Epson), Active Computer Systems (Epson) και Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Fujitsu).

Στη δεύτερη ομάδα, που περιλαμβάνει την προμήθεια 13.368 τεμαχίων εκτυπωτών προκρίθηκαν οι εταιρείες:

 • Κόντης (Lexmark)
 • Amplus (Kyocera)
 • ERGOSYSTEMS (Lexmark)
 • Cosmos Business Systems (Kyocera)
 • Space Hellas (Kyocera)
 • Ζουμπουλάκης (Kyocera)

Προσφορές είχαν καταθέσει επίσης οι εταιρείες: Active Computer Systems (HP), CPI (OKI και Kyocera), Konica (Konica), IP Partners (Lexmark) και Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Lexmark).

Στην ομάδα Γ’, με αντικείμενο την προμήθεια 6.736 τεμαχίων πολυμηχανημάτων προκρίθηκαν οι εταιρείες

 • Κόντης (Lexmark και RICOH),
 • Amplus (Kyocera),
 • CPI (Sharp),
 • Cosmos Business Systems (Kyocera)
 • Space Hellas (Kyocera)
 • Ζουμπουλάκης (Kyocera)

Προσφορές είχαν καταθέσει, επίσης, οι εταιρείες Konica (Konica), Active Computer Systems (HP), ERGOSYSTEMS (Lexmark και RICOH) και Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Lexmark και RICOH).

Προσωρινά αποτελέσματα με ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγών

Να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα του διαγωνισμού είναι προσωρινά καθώς πριν την οριστική κατακύρωση ενδέχεται να υπάρξουν προσφυγές από τις εταιρείες που δεν προκρίθηκαν στην επόμενη φάση. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα (από οικονομική άποψη) προσφορά, βάσει της καλύτερης σχέσης ποιότητας – τιμής. Μετά την οριστική κατακύρωση, ανά κατηγορία θα γίνουν ξεχωριστοί μειοδοτικοί διαγωνισμοί για την ανάδειξη των τελικών αναδόχων, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε φορέα.