Στο ΟΤΕ κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου το έργο «σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών στις δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο/προσφύγων και μεταναστών». Η κατακύρωση έγινε έναντι του ποσού των 19,6 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού για την υλοποίηση ολοκληρωμένης λύσης ασύρματης πρόσβασης (Wifi) σε 39 δομές φιλοξενίας ανά την ελληνική επικράτεια. Μέσω της λύσης, θα είναι εφικτή η πρόσβαση των μεταναστών που διαμένουν σε κάθε δομή στο διαδίκτυο.

Πιο συγκεκριμένα, για την κάλυψη των αναγκών του έργου θα προσφερθούν:

• 1 x Router για το Συμμετρικό Κύκλωμα 800Mbps για πρόσβαση στο VPN και στο internet και 1 x Router για το συμμετρικό κύκλωμα 1Gbps στο κτίριο Κεράνη, όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου.

• 1 x Router για το Συμμετρικό Κύκλωμα 100Mbps σε κάθε δομή – για πρόσβαση στο Police On Line.

• Κεντρικό firewall cluster για το σύνολο του δικτύου χωρητικότητάς 10Gbps.

• Το σύνολο των απαιτούμενων μεταγωγών ανά δομή για την κάλυψη των αναγκών των Access Points, των καμερών (PoE) και του Access Control.

• Υπηρεσίες εγγύησης onsite του εξοπλισμού για τρία έτη από την παραλαβή του έργου.

Ο προσφερόμενος, ανά δομή, δικτυακός εξοπλισμός θα πρέπει να υποστηρίζει την πολυπλεξία πολλαπλών (3 έως 5) xDSL γραμμών, για την υλοποίηση backup των κύριων τηλεπικοινωνιακών γραμμών.