Στην ένωση εταιρειών «ΟΤΕ-Byte» και στις εταιρείες Active Computer Systems, Space Hellas και Ζουμπουλάκης κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Παιδείας τα τμήματα των διαγωνισμών για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο τμήμα του διαγωνισμού «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής» κατακυρώθηκε στην ένωση εταιρειών «ΟΤΕ-Byte», έναντι 2,79 εκατ. ευρώ. Το δεύτερο τμήμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε στην Active Computer Systems έναντι 2,64 εκατ. ευρώ. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης οι εταιρείες Space Hellas και Πλαίσιο Computers. Όσον αφορά το διαγωνισμό «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής», το πρώτο και δεύτερο τμήμα κατακυρώθηκαν στην Space Hellas έναντι 2,15 εκατ. ευρώ και 2,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ το τρίτο τμήμα κατακυρώθηκε στην Ζουμπουλάκης έναντι 2,46 εκατ. ευρώ. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης, η ένωση εταιρειών «ΟΤΕ-Byte», η Active Computer Systems και Πλαίσιο Computers.

Τι περιλαμβάνει η προμήθεια
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε σχολικές μονάδες Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η προμήθεια περιλαμβάνει: σταθερούς και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, επιτραπέζιους και επίτοιχους βιντεοπροβολείς, έγχρωμους και ασύρματους εκτυπωτές Α4, ασπρόμαυρα πολυμηχανήματα Α3 και Α4, ασύρματα σημεία πρόσβασης, εξυπηρετητές, υπολογιστικές μονάδες χαμηλού όγκου κατανάλωσης, μεταγωγείς, σετ ρομποτικής, διαδραστικά συστήματα και μονάδες αδιάλειπτης παροχής ρεύματος.