Για τις ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών πληροφορεί με άτυπο ενημερωτικό του σημείωμα το υπ. Υγείας, όπως αναφέρει το Health Daily σε σημερινό δημοσίευμά του.

Συγκεκριμένα στο εν λόγω σημείωμα αναφέρονται τα εξής: «Για την κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών, αποτελεί βασική αρχή διακυβέρνησης και ύψιστη προτεραιότητα. Για αυτό μία από τις πρώτες κινήσεις ήταν η ενσωμάτωση της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η οποία δεν είχε υιοθετηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, παρότι ισχύει στην Ε.Ε από τον Μάιο του 2018.

Για την αξιολόγηση της ετοιμότητας των Νοσοκομείων της χώρας στις απαιτήσεις της εφαρμογής του Νέου Νομικού πλαισίου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων η Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προχώρησε στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Έχει ήδη ζητηθεί πλήρης ενημέρωση από τους Διοικητές των ΥΠΕ βάση συγκεκριμένου ερωτηματολογίου. Η ενημέρωση αυτή επικεντρώνεται στο βαθμό συμμόρφωσης των Νοσοκομείων ευθύνης τους στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

β) Σήμερα αξιολογούνται οι ενέργειες που έχουν ακολουθηθεί ως προς το σκέλος της συμμόρφωσης. Ο βαθμός συμμόρφωσης αξιολογείται βάση των σχετιζόμενων με τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού, πολιτικών και διαδικασιών που τυχόν έχουν ήδη εφαρμοστεί.

γ) Εκπονείται πλάνο διορθωτικών ενεργειών όπου και αν αυτές απαιτούνται και παρακολούθηση εφαρμογής αυτών».