Κονδύλια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών οικονομιών και κοινωνιών Η Επιτροπή Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας (ITRE) υπερψήφισε τη συμφωνία ανάμεσα στο Συμβούλιο και το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πρόγραμμα «Ψηφιακή ΕυρώπηEurope Digital Programme», συνολικού προϋπολογισμού 7,6 δισ. ευρώ. Με την επικείμενη υπερψήφιση από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, το Πρόγραμμα, ουσιαστικά, θα μπει σε εφαρμογή ως ο «ακρογωνιαίος λίθος» της ψηφιακής μετάβασης της Ευρώπης, από το οποίο θα επωφεληθούν πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει πέντε αλληλοσυνδεόμενους τομείς:

– την ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ε.Ε. στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων – HPC (2,2 δισ. ευρώ),

– την Τεχνητής Νοημοσύνης – ΑΙ (2,1 δισ. ευρώ),

– την κυβερνοασφάλειας – cyber security (1,6 δισ. ευρώ),

– την ανάπτυξης προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων – digital skills (578 εκατ. ευρώ ευρω)

– και τον ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας Διοίκησης και της διαλειτουργικότητας (1,1 δισ. ευρώ).

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω πολυετών προγραμμάτων εργασίας που καλύπτουν έναν ή περισσότερους από τους πέντε τομείς δράσης. Θα περιλαμβάνει συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη και, εάν είναι απαραίτητο, τον ιδιωτικό τομέα.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης θα ορίζεται στα προγράμματα εργασίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021- 2027», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός δικτύου Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας, European Digital Innovation Hubs, που κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. καλείται να ορίσει μέσω ανοικτής και ανταγωνιστικής διαδικασίας. Στην Ελλάδα, μπορούν να υποστηριχθούν από το Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο 4 κόμβοι με μέγιστο αριθμό τους 13 κόμβους. Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα είναι συμπληρωματικό μιας σειράς άλλων προγραμμάτων που υποστηρίζουν τη ψηφιακή μετάβαση, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο εστιάζει στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, και οι ψηφιακές πτυχές του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».