Μια νέα και καινοτόμο σπονδυλωτή υπηρεσία Cyber Security παρουσιάζει στην ελληνική αγορά η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ, απαντώντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην αυξανόμενη ανάγκη προστασίας από τον κυβερνοκίνδυνο, που αντιμετωπίζει κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση.

Η νέα υπηρεσία της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ, προσφέρει πλήρη κάλυψη από τους πιθανούς κινδύνους, προτείνοντας ουσιαστικές λύσεις για την αντιμετώπιση πιθανών κενών ασφαλείας, μέσω αποκλειστικής συνεργασίας με εξειδικευμένους συμβούλους. Αυτό που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη υπηρεσία είναι ότι προσφέρει τη δυνατότητα σπονδυλωτής διαμόρφωσης πλάνου δράσεων για proactive και reactive αντιμετώπιση,  καθώς και επιλογής μέρους ή του συνόλου των προτάσεων, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η υπηρεσία αποτελείται από τρεις ενότητες, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη πρόταση, τόσο στο επίπεδο της μελέτης, της εκτίμησης και της επίλυσης των κενών ασφαλείας, όσο και στο επίπεδο της ασφαλιστικής κάλυψης και της διαχείρισης συμβάντων. Απαντά επίσης με αποτελεσματικό τρόπο στις απαιτήσεις του νέου κανονισμού GDPR, που τίθεται σε εφαρμογή πανευρωπαϊκά από τις 25/05/2018.