Το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ). Σκοπός του Μνημονίου είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η αξιοποίηση υποδομών, υπηρεσιών, καθώς και η εκατέρωθεν ανταλλαγή πολύτιμων γνώσεων στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο ερευνητικών έργων, δράσεων και σκοπών.

Με την προσθήκη του ΕΔΥΤΕ στο οικοσύστημα του Φαιστός, τα μέλη του αποκτούν τη δυνατότητα πρόσβασης στις υψηλής τεχνολογίας υποδομές του ολοκληρωμένου τεχνολογικού περιβάλλοντος του ΕΔΥΤΕ (υποδομές Cloud και Data Centers) και σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία, ενισχύοντας τις ικανότητες και δυνατότητές τους στην ανάπτυξη καινοτομίας.

Οι υπηρεσίες και οι υποδομές του ΕΔΥΤΕ θα προστεθούν στους πόρους του οικοσυστήματος Φαιστός, ενισχύοντας τα μέσα και τις δεξιότητες των μελών για έρευνα και ανάπτυξη. Αυτή η συνεργασία θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία δεν θα ήταν εφικτά χωρίς τη συμμετοχή του ΕΔΥΤΕ. Τέλος, η συνεργασία του Φαιστός και του ΕΔΥΤΕ θα δημιουργήσει υπεραξία μέσω της ανταλλαγής γνώσης και καλών πρακτικών, καθώς το ΕΔΥΤΕ θα παρέχει συμβουλές στο Φαιστός, στο πλαίσιο της εξέτασης επενδυτικών προτάσεων και θα συμβάλλει στην αξιολόγηση εφαρμογών και υπηρεσιών.