Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής, Στέλιος Ράλλης, συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Τηλεπικοινωνιών της Ε.Ε. της 4ης Δεκεμβρίου 2018, στις Βρυξέλλες, υπό την Προεδρία της Αυστρίας, εκπροσωπώντας τον Υπουργό ΨΗΠΤΕ, Νίκο Παππά.

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου συζητήθηκαν κρίσιμα θέματα του ψηφιακού θεματολογίου της Ευρώπης και μεταξύ αυτών η πρόταση της Επιτροπής για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», για τους τομείς κλειδιά των υπερυπολογιστών υψηλής απόδοσης, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και εμπιστοσύνης, των ψηφιακών δεξιοτήτων, η πρόοδος των εργασιών για τη δημιουργία ευρωπαϊκού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και σχετικού δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού, καθώς και η επικαιροποίηση των κανόνων που αφορούν τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ePrivacy).

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την πρόταση κανονισμού “ePrivacy”, ο Σ. Ράλλης αναφέρθηκε στη σημασία διατήρησης ενός ασφαλούς και αξιόπιστου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, στο οποίο οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αναπτύσσουν τόσο τις ατομικές όσο και τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ως βασικό πυλώνα της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς. Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Σ. Ράλλης συναντήθηκε με τους υπόλοιπους έξι εταίρους του της ομάδας Med7 (Κύπρος, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία) για την υπογραφή της Διυπουργικής Διακήρυξης για τις τεχνολογίες blockchain. Πρόκειται για μια κίνηση των κρατών μελών του ευρωπαϊκού Νότου που δρομολογήθηκε με πρωτοβουλία της Μάλτας και σηματοδοτεί τη δέσμευση των Μεσογειακών χωρών να συνεργαστούν για να διεκδικήσουν ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, δίνοντας έτσι ένα δυναμικό παρόν στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.