Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, Νίκος Παππάς υπέγραψε σήµερα τη σύµβαση µε το ανάδοχο σχήµα (κοινοπραξία των εταιρειών Medialuso και InDigital) για το έργο «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός του Ελληνικού Ποδοσφαίρου µε σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα ΤΠΕ» (VAR).

Η υπογραφή της σύµβασης πραγµατοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών, παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισµού, Γιώργου Βασιλειάδη, του Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής Πολιτικής, Στέλιου Ράλλη και του Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (ΕΠΟ), Βαγγέλη Γραµµένου.

Το έργο περιλαµβάνει την εγκατάσταση και λειτουργία συστήµατος υποβοήθησης διαιτητικών αποφάσεων µέσω βίντεο (Var, Video Assistant Referee), την προµήθεια πληροφοριακού συστήµατος συλλογής, αποθήκευσης και καταλογογράφησης αρχείων προερχόµενων από το σύστηµα var και, τέλος, την προµήθεια συστήµατος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ψηφιακής διακίνησης εγγράφων για την εσωτερική επικοινωνία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (ΕΠΟ), αλλά και την επικοινωνία της οµοσπονδίας µε τους κρατικούς φορείς σύµφωνα µε την ψηφιακή στρατηγική και νοµοθεσία.