Μπορεί η μετάβαση στο Cloud να θεωρείται αυτονόητη εξέλιξη, η ίδια η τεχνολογία όμως εξελίσσεται κάνοντας διαθέσιμες νέες δυνατότητες και ευκαιρίες για καλύτερη διαχείριση των φορτίων εργασίας με παράλληλη μεγιστοποίηση των αποδόσεων και του κέρδους.

Μπορεί η μετάβαση στο Cloud να θεωρείται αυτονόητη εξέλιξη, η ίδια η τεχνολογία όμως εξελίσσεται κάνοντας διαθέσιμες νέες δυνατότητες και ευκαιρίες για καλύτερη διαχείριση των φορτίων εργασίας με παράλληλη μεγιστοποίηση των αποδόσεων και του κέρδους.

Η αξία της τεχνολογίας έχει καταδειχθεί με τον περισσότερο εμφανή τρόπο τους τελευταίους μήνες, καθώς σε αυτή βασίζεται όχι μόνο η επιβίωσή μας ως είδος, αλλά η συνέχεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τόσο των εταιρειών, αλλά και των κρατών γενικότερα. Ανάμεσα στις τεχνολογίες που έχουν παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιχειρηματική συνέχεια, αλλά και στην κερδοφορία, εν τέλει, των εταιρειών είναι αναμφισβήτητα αυτή του Cloud Computing. Στις ποικίλες μορφές του, το Υπολογιστικό Νέφος έχει γίνει όχημα για καινοτομίες οι οποίες επιταχύνθηκαν σε σημαντικό βαθμό εξαιτίας της πανδημίας. Πλέον, μπορούμε να ισχυριστούμε με αρκετή σιγουριά ότι δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσει κάποιος υπέρ της αξίας της μετάβασης στο cloud σε ό,τι αφορά τα πληροφοριακά συστήματα μιας επιχείρησης. Τα οφέλη είναι φανερά και κατανοητά από όλους.

Πολλαπλά οφέλη
Ανάμεσα στα σημαντικότερα οφέλη είναι η δυνατότητα σταδιακού deployment υπηρεσιών και της κλιμακωτής επένδυσης, η οποία μάλιστα μπορεί να διαμορφώνεται στην πορεια, ανάλογα με τις απαιτήσεις – είτε αυτές είναι προϋπολογισμένες ως μέρος ενός πλάνου ανάπτυξης, είτε προκύπτουν αιφνιδίως, όπως συνέβει στην περίπτωση του επιχειρηματικού τοπίου που διαμορφώθηκε λόγω των μέτρων για τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρωτοπόροι ηγέτες επιχειρήσεων, οι Διευθυντές Πληροφορικής, όπως και σύμβουλοι τεχνολογίας και integrators τεχνολογικών λύσεων κοιτούν στο προς διαμόρφωση μέλλον, το οποίο περιλαμβάνει “πολύ τεχνολογία” και, φυσικά, ευρεία υιοθέτηση τεχνολογιών cloud.

Δεν είναι μόνο η επιχειρηματική ευελιξία, την οποία υποστηρίζει η εν λόγω τεχνολογία, αλλά η χρήση της επιβάλλεται από μια σειρά παράγοντες που έχουν έρθει στο προσκήνιο, τους οποίους οι πρωτοπόροι έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν για να ξεχωρίσουν. Για χρόνια τώρα γράφουμε για το Internet of Things και για το 5G, τεχνολογίες που τώρα επιτέλους δείχνουν να μπαίνουν στην επιχειρηματική φαρέτρα δράσης. Βρισκόμαστε σε εκείνο το στάδιο εξέλιξης όπου το κέντρο ελέγχου των Πληροφοριακών συστημάτων μετατοπίζεται από τις on-premise εγκαταστάσεις, στο υπολογιστικό σύννεφο και -για να είμαστε περισσότερο ακριβείς και εναρμονισμένοι με αυτά που θα ακολουθήσουν παρακάτω- σε πολλαπλά συστήματα cloud computing. Σε ό,τι αφορά δε τις on-premise υποδομές, αυτές θα “κουμπώνουν” πλέον πάνω στο νέφος αποτελώντας εξάρτημα αυτού με ειδικό ρόλο. Στη συνέχεια του report, με βάση όσα αναφέραμε στις εισαγωγικές ανωτέρω παραγράφους, θα αναπτύξουμε τις τάσεις που διαμορφώνονται στο cloud shift, τις ευκαιρίες που ανοίγονται λόγω των τεχνολογικών βημάτων που τώρα γίνονται και θα ακολουθήσουν στο άμεσο μέλλον.

Το διαμορφούμενο επιχειρηματικό IT μεσοπρόθεσμα
Σύμφωνα με τη Gartner, το ποσοστό των επενδύσεων Πληροφορικής από τις επιχειρήσεις σε υποδομές public cloud είναι διαρκώς αυξανόμενο και θα παραμείνει έτσι τα επόμενα 2-3 χρόνια. Η απαίτηση για ευθυγράμμιση με την εξελικτική πορεία της μετάβασης είναι ορατή, τόσο από τις επιχειρήσεις που θέλουν να πρωτοπορούν, όσο και από τους παρόχους τεχνολογίας και υπηρεσιών. Η αγορά της Πληροφορικής, έτσι όπως διαμορφώνεται για τα επόμενα χρόνια, είναι δυναμική και έχει αφετηρία, όσο και αν αυτό μοιάζει ειρωνικό, την έλευση της επιδημίας COVID-19.
Αυτό που μπορεί να θεωρηθεί ως βέβαιο είναι ότι η μετάβαση στο cloud θα επιταχυνθεί ως συνέπεια της κρίσης που βιώνουμε. Η επιτάχυνση που παρατηρείται ήδη έχει την προέλευση της στην ανάγκη διευθέτησης με τον καλύτερο τρόπο των απαιτήσεων σε ευελιξία και ελαστικότητα. Και όχι μόνο αυτό. Συμπληρωματικά των παραπάνω απαιτήσεων λειτουργούν οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που ήδη λαμβάνονται και αυτές που πρόκειται να ακολουθήσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα, οι οποίες εκφράζονται μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία.

Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ποσοστό επενδύσεων σχετικών με τη μετάβαση στο cloud έως και 45%, μια προβλεπόμενη αύξηση που υπολογίζεται να έχει επαληθευτεί έως το 2024, με εκκίνηση το 33%, του συνολικού spending για το cloud swift, έτσι όπως ήταν καταγεγγραμένο το 2020. Η προβλεπόμενη αυτή σημαντική αύξηση των επενδύσεων στον τομέα είναι χαρακτηριστική της διαρκώς αυξανόμενης προτίμησης των υπηρεσιών public cloud, σε σχέση με τις non-cloud εναλλακτικές.

Στο δυναμικά διαμορφούμενο αυτό πλαίσιο, η ίδια η αγορά του cloud τείνει να αποκτά περισσότερο χαλαρές οριοθετήσεις, με χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα το κατανεμημένο υπολογιστικό νέφος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προβλέψεις ότι η μετακίνηση στο cloud αφορά το σύνολο των εμπλεκόμενων κατηγοριών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Έτσι, οι αυξανόμενες επενδύσεις για μετακίνηση στο σύννεφο αφορούν τα συστήματα Infrastructure (System Infrastructure) και το λογισμικό τους (Infrastructure Software), τις εφαρμογές λογισμικού (Application Software), αλλά και το Outsourcing του Business Process.

Επαναπατρισμός του Cloud
Στο σημείο αυτό, εύλογο είναι το ερώτημα που γεννάται, σχετικά με το λεγόμενο “επαναπατρισμό του cloud” (Cloud Repatriation). To ζήτημα τίθεται όχι τυχαία, καθώς ο επαναπατρισμός αποτελεί ευσεβή πόθο ανάμεσα σε παραδοσιακούς IT providers, οι οποίοι καλοβλέπουν την απόρριψη των υπηρεσιών public cloud με απώτερο στόχο την αναζωπύρωση των πωλήσεων κλασικών συστημάτων. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Φαίνεται όμως βέβαιο ότι για να γίνει πραγματικότητα μια υπολογίσιμα αισθητή τάση ανάσχεσης της μετακίνησης προς το υπολογιστικό νέφος, οι κλασικοί πάροχοι IT πρέπει να δράσουν άμεσα προς πολλαπλές κατευθύνσεις.

Distributed Cloud
Δεν θα ήταν πλήρης η προσέγγιση και η πρόβλεψη για την πορεία μετακίνησης προς το cloud, αν δεν ληφθούν υπόψη ως καθοριστικοί παράγοντες διαμόρφωσης των εξελίξεων οι επιχειρηματικές ανάγκες, έτσι όπως καθορίζονται από την παρούσα κατάσταση. Οι επιχειρήσεις μπορεί να επενδύουν περισσότερο στο public cloud, όμως δεν πρόκειται να απεμπολήσουν και να απαξιώσουν από τη μια στιγμή στην άλλη τις επενδύσεις που έχουν κάνει σε παρελθόντα χρόνο σε υποδομές non-cloud. Αυτή η καθόλα λογική προσέγγιση περιλαμβάνει τη χρήση υβριδικού cloud από τις επιχειρήσεις, καθώς, εκ των πραγμάτων, οι τελευταίες οφείλουν να διαχειριστούν τεχνολογίες που έχουν στη διάθεσή τους και τις οποίες χρησιμοποιούν, με λειτουργικό ρόλο, στα δικά τους, ιδιόκτητα data centre. Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται στο προσκήνιο το distributed cloud, η χρήση του οποίου μπορεί, εν δυνάμει, να διαταράξει την εν λόγω δυναμική της αγοράς.

Οφείλουμε εδώ να διασαφηνίσουμε, τι εννοούμε με τον όρο distributed cloud, πώς δηλαδή τον ορίζει η Gartner, η οποία συμβάλλει στη διαμόρφωση του περιεχομένου του συγκεκριμένου report που διαβάζετε, μέσω της InfoSystems. Ως distributed cloud νοούνται οι υπηρεσίες public cloud που είναι κατανεμημένες σε διαφορετικές φυσικές τοποθεσίες, ενώ η λειτουργία και διακυβέρνησή τους, όπως και οι ενημερώσεις, η ανάπτυξη και η εξέλιξή τους διενεργούνται υπό την ευθύνη του αρχικού παρόχου από τον οποίο προέρχονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο ορος distributed cloud περιγράφει το πρώτο μοντέλο λειτουργίας cloud, στο οποίο λαμβάνεται υπόψη η φυσική τοποθεσία από την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες cloud.

Αντιστροφή ρόλων
Τα όρια μεταξύ του cloud και των παραδοσιακών, μη-cloud υποδομών θα γίνουν ακόμη περισσότερο ασαφή με το distributed cloud. Αυτό οφείλεται στην ικανότητα του distributed cloud να φέρει το public cloud σε κατηγορίες εφαρμογών που έως σήμερα κυριαρχούνταν από το non-cloud. Για παράδειγμα, κάποιοι οργανισμοί μπορεί να επιλέγουν να τρέχουν ένα συγκεκριμένο workload ή να αποθηκεύουν δεδομένα σε public cloud ή on-premise. To distributed cloud προσφέρει δυνατότητες να συμβαίνουν και τα δύο. Έτσι, εφαρμογές μπορούν να διαχειρίζονται και να ελέγχονται από ένα public cloud που έχει το ρόλο του κεντρικού και το deployment να γίνεται on-premise. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το μοντέλο του distributed cloud θα συμβάλει στην επιτάχυνση μετακίνησης προς το cloud, καθώς οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι μέρος του public cloud, με αντίστοιχη χρέωση, φυσικά.

Οι πρωταγωνιστές του Cloud Shift μιλούν στο netweek
«Επίθεση» του Cloud στις επιχειρήσεις
Tα κύρια πλεονεκτήματα που προσδίδει η χρήση τεχνολογιών Cloud Computing σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, αλλά και την εξοικονόμηση πόρων, τονίζει ο Φραγκίσκος Μορφονιός (CISM,ITIL,MCP), IT Director στην Cretan Holidays S.A. Σε κάθε περίπτωση, τo Cloud Computing μοιάζει να είναι «ο μόνος δρόμος» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καταλήγει.

Οι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών έχουν έρθει αντιμέτωπες με μια «επίθεση» ψηφιακών δυνατοτήτων που αργά η γρήγορα θα πρέπει να υιοθετήσουν για να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικές και να προσαρμοστούν στις ταχύτητες των συνεχιζόμενων και πολλές φορές απρόβλεπτων αλλαγών που συμβαίνουν γύρω μας.
Ουσιαστικά, οι τεχνολογίες του Cloud είναι αυτές που έχουν ενεργοποιήσει αυτή την ψηφιακή επανάσταση καθώς πλέον όλες οι τεχνολογίες μπορούν να φτάσουν και στην πιο μικρή επιχείρηση.

Οι νέοι τρόποι για να δεις, να αναλύσεις και να χρησιμοποιήσεις τα δεδομένα που παράγει η επιχείρηση σου, αλλά και για να δημιουργήσεις νέα, έχει καταστήσει το Cloud μια ισχυρή μηχανή δυνατοτήτων που κάθε επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες της.
Τα πλεονεκτήματα του Cloud είναι λίγο ως πολύ γνωστά και εγώ θα τα χώριζα σε 4 βασικούς πυλώνες:
– Κόστος (Opex vs Capex, διαφάνεια, μείωση εξόδων)
– Ευελιξία (επεκτασιμότητα, άμεση παροχή υπηρεσιών, άμεσος χρόνος παρουσίας στην αγορά)
– Ποιότητα υπηρεσιών (ταχύτητα, Μοντέρνες τεχνολογίες, συμμόρφωση με πρότυπα και ασφάλεια)
– Νέα σενάρια (Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data)
με πιο σημαντικά κατά την άποψη μου την ευελιξία και την δυνατότητα ενεργοποίησης νέων σεναρίων που σε διαφορετική περίπτωση θα απαιτούσε αυξημένες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες.

Κρίσιμη η επιλογή συνεργάτη IT
Οι προκλήσεις που ζήσαμε πολλές. Θα έρθουν και άλλες στο μέλλον ίσως με άλλη μορφή. Οι επιχειρήσεις για να επιβιώσουν θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν τεχνολογικά στις εκάστοτε συνθήκες και αυτό είναι κάτι στο οποίο οι τεχνολογίες Cloud έχουν βοηθήσει σημαντικά.
Αυτό που χρειάζεται οπωσδήποτε είναι ένας καλός σχεδιασμός και μια προτεραιοποίηση των επιλογών που έχει η κάθε επιχείρηση για την μετάβαση προς το Cloud. Πολύ σημαντικός παράγοντας σε αυτό είναι η επιλογή ενός εξειδικευμένου συνεργάτη που να μπορεί να κατευθύνει την επιχείρηση ώστε να επιλέξει με σιγουριά το καλύτερο τεχνολογικό δρόμο.

Εδώ έρχεται ο ρόλος του IT να έχει κατανοήσει σωστά το τεχνολογικό κομμάτι, να γνωρίζει τις επιχειρησιακές διαδικασίες και μέσω μιας τεκμηριωμένης πρότασης να βοηθήσει στην σωστή επιλογή. Σίγουρα ο ρόλος του IT δεν είναι εύκολος, καθώς ο η μετάβαση υπηρεσιών προς το «σύννεφο» απαιτεί αρκετή προσπάθεια και κατάλληλες δεξιότητες που ακόμα πολλά παραδοσιακά τμήματα πληροφορικής δεν έχουν.

Η αυξημένη πολυπλοκότητα πλέον απαιτεί στοχευμένη εκπαίδευση στελεχών για να μπορέσει να υποστηριχθεί η λειτουργία της επιχείρησης με επιτυχία, καθώς η μετάβαση των υπηρεσιών στο Cloud δεν σταματάει απλά εκεί.
Όλες αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν όλες τις πτυχές μιας σύγχρονης επιχείρησης, τόσο εσωτερικά μεταξύ τμημάτων και διευθύνσεων, αλλά και εξωτερικά με συνεργάτες & πελάτες.

Το Cloud προσφέρει όλες τις απαραίτητες υποδομές για χρήση όλων των τεχνολογιών, είναι έτοιμο να υποδεχτεί τις μελλοντικές και δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν τεχνολογικά σε ένα πεδίο δράσης με ελάχιστους περιορισμούς σε ένα περιβάλλον με ασφάλεια και αξιοπιστία.
Η υιοθέτηση του Cloud δεν είναι μόνο ο ευκολότερος, ή ο φθηνότερος, ή ο γρηγορότερος δρόμος να οδηγήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά μοιάζει να είναι ο μόνος δρόμος.

Κεντρικό σημείο αναφοράς η ασφάλεια
Ως κεντρικό σημείο αναφοράς, για την επιλογή παρόχου λύσεων τεχνολογιών Cloud Computing, θέτει την ασφάλεια των δεδομένων, ο Δημήτρης Κασινάς, ΙΤ Director στην Alpha Finance Investment Services Single Member S.A. Στη σύγχρονη εποχή, τα data αποτελούν ένα από τα «μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία» των εταιρειών.

To Cloud Computing έχει μπει για τα καλά στη ζωή των επιχειρήσεων και καλύπτει ήδη μέρος των εργασιών των τμημάτων Πληροφορικής ή περιλαμβάνεται στη στρατηγική πληροφορικής τους για το άμεσο μέλλον.
Για τις μικρότερες επιχειρήσεις είναι ένα εργαλείο στα χέρια των υπευθύνων μηχανογράφησης, οι οποίοι έχουν πλέον διαθέσιμες λύσεις για την ανάπτυξη των υπηρεσιών πληροφορικής.

Οι υπηρεσίες αυτές, παρότι επιθυμητές, αποτελούσαν, έως και μερικά χρόνια πριν, μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Ο λόγος είναι ότι απαιτούσαν την επένδυση μεγάλων ποσών, τα οποία είτε αδυνατούσαν ή δεν ήθελαν να επενδύσουν οι εταιρείες. Πλέον, είναι εφικτό χωρίς την ανάγκη μεγάλης επένδυσης σε υποδομές, να υλοποιηθούν εφαρμογές και υπηρεσίες, οι οποίες δίνουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπτύσσονται χωρίς το άγχος της συνεχούς επένδυσης για την παράλληλη ανάπτυξη των υποδομών τους.

Κύριο κριτήριο η ασφάλεια στην επιλογή παρόχου
Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες δαπανούσαν τεράστια ποσά στην ανάπτυξη κύριων και εναλλακτικών υποδομών, δίνεται η δυνατότητα της γρήγορης επέκτασης «χωρίς όρια», χωρίς τους περιορισμούς του παρελθόντος και της πρόβλεψης να υπάρχει πάντα διαθέσιμος εξοπλισμός για να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων για άμεση ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής.
Στις περιπτώσεις όμως των επιχειρήσεων που τα δεδομένα τους είναι κρίσιμα και ευαίσθητα, η χρήση των υπηρεσιών του Cloud εξακολουθεί να αποτελεί μία δύσκολη εξίσωση. Πρέπει να επιλέξουν πολύ προσεκτικά τους παρόχους με τους οποίους θα συνεργαστούν, να διερευνήσουν τις πολιτικές ασφαλείας που θα εφαρμοστούν, να λύσουν θέματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων, να εφαρμόσουν στρατηγικές εξόδου και γενικά να πιστοποιήσουν ότι το πλαίσιο συνεργασίας με τους παρόχους εξασφαλίζει στην εταιρεία την ασφάλεια των δεδομένων της, τα οποία στην σύγχρονη εποχή αποτελούν, τις περισσότερες φορές, το μεγαλύτερο περιουσιακό τους στοιχείο. Κλείνοντας, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να επισημάνουμε τη συμβολή της πανδημίας -την οποία δυστυχώς ζούμε- η οποία ώθησε την ανάπτυξη του Cloud Computing με ρυθμούς απίστευτα πιο γρήγορους σε σχέση με την προ πανδημίας εποχή.

Απαιτείται πίστη στη θωράκιση του Public Cloud
O Χρήστος Ν. Παπαμιχαήλ, Σύμβουλος Πληροφορικής των Ξενοδοχείων Αμαλία, εξαίρει τα πλεονεκτήματα της χρήσης (Public) Cloud, τονίζει όμως ότι εμπόδιο για την ευρύτερη αποδοχή του αποτελεί η έλλειψη εμπιστοσύνης στην ασφάλεια των δεδομένων που βρίσκονται σε εν λόγω υποδομές.

Η τεχνολογία, συνεχώς εξελισσόμενη, έχει βοηθήσει στο επιχειρησιακό περιβάλλον, τα πληροφοριακά συστήματα να μετατραπούν, από ένα αναγκαίο εργαλείο δημιουργίας και διαχείρισης βασικών δεδομένων, για την λειτουργία τής εταιρίας, σε μέσο συγκριτικού πλεονεκτήματος ως παράγοντα του ανταγωνισμού, με νέα επιχειρηματικά μοντέλα για πωλήσεις παγκοσμίως, μέσω διαδικασιών ηλεκτρονικού εμπορίου (e-businesses).

Πολλές επιχειρήσεις, λόγω μειώσεως των κερδών τους, συνεπεία των σημερινών οικονομικών, κοινωνικών και επιδημιολογικών συνθηκών, επιλέγουν να στραφούν στην τεχνολογία νέφους (cloud computing), πού δεν περιορίζεται μόνο σε αυτήν καθ’ εαυτή την τεχνολογία, αλλά επηρεάζει δραστικά τις επιχειρησιακές διαδικασίες και τις εργασιακές συνήθειες, εκμεταλλευόμενες τα οφέλη πού συνοψίζονται κυρίως στο χαμηλό ρίσκο της επένδυσης, στο χαμηλό κόστος επένδυσης και διαχείρισης, σε συνεχόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες και την είσοδο σε νέες αγορές, καθώς και στην ορθότερη χρήση των πόρων που τους επιτρέπει η επιλογή ενός ευέλικτου μοντέλου διάθεσης, που διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης (ενοίκιο αντί για αγορά), δηλαδή μετατρέποντας τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX), που απαιτούνται για την εγκατάσταση και συντήρηση τού Κέντρου Δεδομένων (Data Center) εντός του χώρου (on-premises) σε λειτουργικά έξοδα (OPEX) με την χρήση τής τεχνολογίας νέφους κατ’ αίτηση (On Demand).

Απαιτούνται συνεχείς ενέργειες και ενημέρωση, για την ασφάλεια των υπηρεσιών Cloud, επειδή ολοένα αυξάνεται η ανάγκη ώστε η λειτουργία και οι παρεχόμενες υπηρεσίες, προς τούς πελάτες των επιχειρήσεων, να προσφέρονται από απομακρυσμένες θέσεις εργασίας ή εργαζόμενους εν κινήσει και ενώ η τεχνολογία αυτή διευκολύνει τέτοιου είδους υλοποιήσεις, προτιμώνται τα ιδιωτικά και υβριδικά μοντέλα «σύννεφου», διότι υπάρχει δισταγμός ακόμη να εμπιστευθεί κάποιος, στο δημόσιο Cloud τα ευαίσθητα δεδομένα του, επειδή δεν υπάρχει η πίστη της θωράκισής τους.

Εστιάζοντας σε αυτά που έχουν πραγματική αξία
To Cloud Computing, εν δυνάμει, αποτελεί τρόπο για να μεταφέρουν οι επιχειρήσεις resources από το IT στην ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων υπηρεσιών προς τους πελάτες τους. O Μιχάλης Περιβολάρης, Head of Infrastructure and Automation στην Hellas Direct εξηγεί πώς αυτό επιτυγχάνεται.

Το Cloud Computing δεν αποτελεί καινοτομία ούτε μια πρόσφατη ανακάλυψη, αντιθέτως είναι μια ώριμη φυσική εξέλιξη των υφιστάμενων τεχνολογιών. Αυτό που είναι θαυμαστό στο cloud είναι η γενικότερη φιλοσοφία, που μπορεί να συνοψιστεί στην αποδέσμευση από φυσικούς περιορισμούς και στο ότι μετατρέπεις το πρόβλημα σου σε πρόβλημα κάποιου άλλου, ώστε να επωμιστείς μόνο το καθαρό όφελος. Η αποδέσμευση από τους φυσικούς περιορισμούς εννοείται ότι σημαίνει μικρότερες ανάγκες για ύπαρξη και συντήρηση computer room και φυσικών servers, αλλά το πραγματικό κέρδος είναι αλλού: Είναι στην ταχύτητα στην εκτέλεση, στην στιγμιαία αυξομείωση των πόρων ή ακόμα και στην απλότητα στην διαδικασία αγορών ή «επιστροφών».

Η απαλλαγή του χρήστη των Cloud υπηρεσιών από βαρετές και προβληματικές διαδικασίες, θεωρώ πως είναι η δεύτερη φιλοσοφία που έδωσε άνθηση στο Cloud Computing. Είτε υπάρχει πρόβλημα στον κλιματισμό του computer room, είτε ο Hypervisor χρειάζεται update, είτε πρέπει να βρεις το σωστό dimm μνήμης για να κάνεις το επόμενο upgrade, όλα αυτά τα μικρό-προβλήματα γίνονται πλέον προβλήματα του cloud provider. Και ενώ τα πλεονεκτήματα στα IaaS services μπορεί να δείχνουν αυτονόητα, τα μεγάλα -και κρυμμένα- πλεονεκτήματα είναι στα SaaS και PaaS services. Εάν τα νέα software features απαιτούν δοκιμές ή επανεκκίνηση των application servers, εάν απαιτούν ένα security patch, εάν πρέπει να ακολουθήσουν έναν νέο νομικό κανονισμό… ούτε το IT του οργανισμού σου χρειάζεται να ασχοληθεί, ούτε ο τελικός χρήστης χρειάζεται να το αντιληφθεί. Ακόμα και στην περίπτωση κάποιου bug ή νέου feature, είναι πιο πιθανό να διορθωθεί και να αναδειχθεί όταν είναι σε ένα SaaS που το βλέπουν χιλιάδες, παρά όταν εκτελείται τοπικά.

Το «cloud» μπορεί να ενταχθεί σε όλα τα επίπεδα της κουλτούρας του οργανισμού. Ο κάθε εργαζόμενος σε οποιοδήποτε ρόλο, μπορεί να αναζητά δοκιμασμένους, πιο αποδοτικούς και πιο αυτοματοποιημένους τρόπους να κάνει την εργασία του. Έτσι, ο κάθε οργανισμός, απαλλαγμένος από τον περιττό θόρυβο, εστιάζει μόνο στα σημαντικά που δεν είναι άλλο από το πάθος για την δημιουργία καινοτόμων λύσεων με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη. Στην Hellas Direct έχουμε το πάθος να κάνουμε την ασφάλιση και την αποζημίωση μια εύχρηστη και ευχάριστη εμπειρία. Αυτό το πάθος είναι άλλωστε, που μας έχει βάλει δύο φορές στην λίστα των Financial Times με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης. Και το Cloud είναι αυτό που δεν έχει βάλει όρια στις φιλοδοξίες μας