Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε χθες συστάθηκε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στο νέο υπουργείο μεταφέρονται αρμοδιότητες και υπηρεσίες από άλλα υπουργεία, όπως, για παράδειγμα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), το Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), το πρώην υπουργείο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., τα ΕΛΤΑ και ο Ελληνικός Οργανισμός Διαστήματος. Καθήκοντα Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναλαμβάνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μέχρι πρότινος Διευθυντής Ερευνών της διαΝΕΟσις.

Ο νέος Υπουργός είναι απόφοιτος του John F. Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard, του Engineering Systems Division του ΜΙΤ και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει εργαστεί στο Athens Information Technology (AIT), στο Center for Energy and Environmental Policy Research (CEEPR) του ΜΙΤ και στο Center for American Progress. Υπήρξε επίσης πρόεδρος του Ινστιτούτου Νεολαίας (2010-2011) και μέλος της ομάδας διαπραγμάτευσης της ελληνικής κυβέρνησης με τους δανειστές της (2014).

Παράλληλα, τη θέση του Υφυπουργού για θέματα Ψηφιακής Στρατηγικής στο νέο Υπουργείο αναλαμβάνει ο Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, μέχρι πρότινος Country Manager για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα στην Google Ελλάδας. Ο Γ. Ζαριφόπουλος είχε ενταχθεί στο δυναμικό της Google το 2012 ως Industry Head, ενώ προηγουμένως κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Gap για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Κροατία, και είχε εργαστεί για την εταιρεία συμβούλων McKinsey & Company στο Λονδίνο και στην Αθήνα, καθώς και για τη Seagate Technology. Τέλος, Υφυπουργός για θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών αναλαμβάνει ο Γεώργιος Γεωργαντάς.