Για δεύτερη φορά, το Κέντρο Αειφορίας και Αριστείας (CSE) διεξήγαγε έρευνα για το επίπεδο της στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στις εταιρείες τεχνολογίας της Silicon Valley.

Σε συνέχεια της προηγούμενης που είχε υλοποιήσει το 2016, παρουσίασε στο Σαν Φρανσίσκο, αλλά και δημοσίευσε σε σημαντικά Μέσα, τη μελέτη του με θέμα «Τάσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Silicon Valley για το 2019». Από την έρευνα προέκυψε πως παρά την ανάπτυξη τεχνολογιών Blockchain και τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και την πρόοδο σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης των εταιρειών σε αυτήν την περιοχή, παρουσιάζονται, ακόμα, σημαντικά κενά και ελλείψεις στη θέσπιση ολοκληρωμένης στρατηγικής.

Παράλληλα, στη φετινή έρευνα, αναδείχθηκε η σημασία των δεικτών ESG (περιβάλλον, κοινωνία, εταιρική διακυβέρνηση) στη στρατηγική και στη γενικότερη προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς το 98% των εταιρειών που αναλύθηκαν αξιολογούνται από τέτοιους δείκτες. Τέλος, η έρευνα ανάδειξε, πέραν των κενών και ελλείψεων στη θέσπιση ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, έλλειψη στοχευμένων δράσεων, μέτρησης του αποτυπώματος των εταιρειών, καθώς και θέματα ισότητας στις ανώτατες θέσεις εργασίας.