Η Ζάμπια υιοθέτησε σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών στην προσπάθειά της να περιορίσει τα φαινόμενα διαφθοράς στην υποβολή προσφορών για δημόσιες συμβάσεις, ιδιαίτερα στους κλάδους των κατασκευών και των τηλεπικοινωνιών.

Σημειώνεται ότι, πρόσφατα, η Ζάμπια ακυρώσε διαγωνισμούς τηλεπικοινωνιακών έργων πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, λόγω της διαφθοράς στον τρόπο που υψηλά κυβερνητικά στελέχη «έδωσαν» συμβόλαια σε παρόχους υπηρεσιών. Ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων της Ζάμπια δήλωσε, μάλιστα, ότι το σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών θα μειώσει τις καταχρήσεις δημοσίου χρήματος.