ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

view all
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ NW 455

Με πολλή προσοχή

ΙΤ Strategy

Epsilon Net: Οργανική ανάπτυξη και εξαγορές ενίσχυσαν τα μεγέθη το Q1

Ισχυρή αύξηση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του κατέγραψε το 1ο τρίμηνο του 2022 ο όμιλος Epsilon Net. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 75,19%, τα EBITDA 75,48% και τα κέρδη προ φόρων κατά 80,26%, ως αποτέλεσμα της ο...