ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

view all
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ NW 462

Ψηλαφώντας ένα Έξυπνο Μέλλον

Software

TEKA Systems: Έργο SAP Business One στη Revoil

Η TEKA Systems ολοκλήρωσε νέο έργο σχεδιασμού - υλοποίησης και υποστήριξης SAP Business One για την εταιρία πετρελαιοειδών Revoil. Σκοπός του έργου ήταν η εφαρμογή και κάλυψη του συνόλου των εμπορικών δραστηριοτήτων της Revoil, καθώς και η ...

ΙΤ 100 POWERLIST 2022 powered by PRIORITY

Τα 100 πιο επιδραστικά στελέχη IT