ΙΤ strategy

Η τεχνολογία συστρατεύεται στη μάχη κατά του COVID-19

Εκκλήσεις για συνεισφορά δεδομένων, σχολίων και συμβουλών για την πληρέστερη «χαρτογράφηση» της εξέλιξης της πανδημίας, τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό - διεθνές επίπεδο, ώστε η εικόνα της εξάπλωσης του ιού να είναι η σαφέστερη δυνατή....