Η HP παρουσίασε μια νέα σειρά από υπηρεσίες υποστήριξης και data centre analysis, οι οποίες απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στη δημιουργία πακέτων υπηρεσιών σε «καλύτερες» τιμές, ώστε να βοηθήσει το κανάλι της να αυξήσει τις πωλήσεις. Η όλη προσπάθεια έχει να κάνει με την παρακίνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ξοδέψουν χρήματα σε υπηρεσίες data centre, ένας τομέας που η HP επιθυμεί να αυξήσει το μερίδιο της στην αγορά. Η Multivendor Support Service είναι μια από τις νέες υπηρεσίες της HP, η οποία προσφέρει διαχείριση για ένα multivendor store, με ένα συμφωνητικό, παρέχοντας διαχείριση για όλα τα συμβόλαια του προμηθευτή, SLAs και μετρήσιμους στόχους. Επιπλέον προσφέρει την υπηρεσία Insight Remote Support, η οποία παρέχει 24/7 remote monitoring, διαγνωστικούς ελέγχους και προληπτική αντιμετώπιση προβλημάτων. Εκτός από τα προϊόντα της HP, η υπηρεσία υποστηρίζει servers των Dell και IBM, αλλά και Cisco IP telephony networks!!!