Η Best Practice Consulting ολοκλήρωσε με επιτυχία έργο EPM (Enterprise Project Management) για την ΕΘΝΟPLAN, βασισμένο στον Microsoft Project Server 2007 και τον Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Το έργο αφορά τα έργα της Εθνικής Τράπεζας σε χώρες των βαλκάνιων και έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, με αρχιτεκτονική φάρμας σε Virtualized περιβάλλον, για πάνω από 500 χρήστες. Η λειτουργικότητα αφορά τόσο την παρακολούθηση των έργων και την συμπλήρωση timesheets με τον Project Server 2007 όσο και την αυτοματοποίηση διαδικασιών των έργων και την δημιουργία παραδοτέων με την βοήθεια ροών εργασίας, οι οποίες υλοποιήθηκαν με τον Nintex Workflow Server for SharePoint. Ο σχεδιασμός του έργου έγινε σε συνεργασία με το PM Office της ΕΘΝΟPLAN. “Οι Consultants της Best Practice, έχοντας συμπυκνωμένη αναλυτική γνώση και εμπειρία, βοήθησαν το έργο συντελώντας στη δημιουργία ενός χρηστικού εργαλείου Enterprise Project Management.”, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Χριστοδουλάκης Project Managerτου έργου από την ΕΘΝΟPLAN.