Η Intertech ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την προμήθεια φωτοτυπικών συσκευών για λογαριασμό των σχολικών βιβλιοθηκών της Αττικής.

Πιο αναλυτικά, ο τίτλος της προμήθειας είναι “Σύμβαση για το Τμήμα 3 “Προμήθεια και Εγκατάσταση Φαξ-Τηλεφώνων και Φωτοτυπικών Συσκευών” του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού της Ε.Υ.Ε. Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. με αριθμό Προκήρυξης 6/2008 “Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τη δημιουργία 40 Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Περιφέρεια Αττικής”. Το τίμημα της προμήθειας ανέρχεται στις 128.329 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.