Η εταιρεία Byte και η ένωση εταιρειών Cosmos Business Systems-Konica Minolta BGR κατέθεσαν σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες στο διαγωνισμό της ΚτΠ Α.Ε. για το υποέργο 2: «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών», στο πλαίσιο της πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των σωμάτων ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη». Το έργο αφορά στα σώματα της ΕΛΑΣ, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος. Πρόκειται να εγκατασταθούν Κεντρικοί & Περιφερειακοί Servers, Περιφερειακός Εξοπλισμός (PCs, Ψηφιοποιητές, Εκτυπωτές, Αναγνώστες Έξυπνων Καρτών), εφαρμογές και δικτυακός εξοπλισμός. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 3.955.750 ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ.