Ο Αλέξανδρος Νάκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης της Εμπορική Τσιάλου ΕΠΕ διακρίνει τους παράγοντες που οδήγησαν την εταιρεία του στην επιλογή του μοντέλου SaaS και αναφέρει τα οφέλη που έχουν προκύψει.

Η Εμπορική Τσιάλου ΕΠΕ ξεκίνησε το 1993 τη δραστηριότητά της στην εισαγωγή και εμπορία συστημάτων στέγης με έδρα την Κατερίνη και στόχο την εξυπηρέτηση όλης της Ελλάδας. Η εταιρεία με 20 άτομα προσωπικό και ετήσιο τζίρο 4 εκατ. ευρώ βασίζει την ανάπτυξή της ως εμπορική αλλά και τεχνική εταιρεία, στην έννοια «ολική ποιότητα» σε προϊόντα και υπηρεσίες, τόσο προς συνεργάτες όσο και τον τελικό καταναλωτή, πιστοποιώντας με τις αυστηρότερες προδιαγραφές τις διαδικασίες της λειτουργίας της κατά ISO.

Η Εμπορική Τσιαλού ΕΠΕ είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση με μικρή εσωτερική υποδομή ΙΤ.


Οι ανάγκες που οδήγησαν στην επιλογή SaaS
Η εταιρεία βασιζόταν στη χρήση μιας on-premise εφαρμογής CRM για τη διαχείριση των πελατειακών της σχέσεων, η οποία αν και ήταν αρκετά χρηστική, παρουσίαζε κάποια κενά, όπως δυσκολία παρακολούθησης ιστορικού του πελάτη, περιορισμένη επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και αδυναμία πρόσβασης των περιοδευόντων στελεχών μας στα στοιχεία του πελάτη.

Αυτό που χρειαζόταν η εταιρεία ήταν έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες, με τη στατιστική ανάλυση των οποίων να μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα του πελατολογίου μας σε βάθος. Ηταν επιτακτική η ανάγκη συνδυασμού πραγματικών και παρελθοντικών δεδομένων, ώστε να παρακολουθούμε τις τάσεις της αγοράς καθώς διαμορφώνονται, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς καθυστερήσεις που θα μπορούσαν να αποβούν μοιραίες για το μερίδιο αγοράς που κατέχει η εταιρεία.

Aναζητώντας μια λύση, πήραμε την απόφαση να στραφούμε στο καινούργιο, για τα ελληνικά δεδομένα, μοντέλο του SaaS. Σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο διάθεσης λογισμικού, το συγκεκριμένο μοντέλο παρουσίαζε κάποια πλεονεκτήματα, τα οποία το καθιστούσαν ιδιαίτερα ελκυστικό, όπως:
• Χαμηλότερο κόστος αρχικής επένδυσης
• Μηδενικό κόστος για συντήρηση και αναβαθμίσεις λογισμικού
• Μηδενικό κόστος για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού υποδομής
• Δυνατότητα χρήσης του λογισμικού από οποιοδήποτε σημείο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή
• Απαλλαγή από τη διενέργεια αναγκαίων τεχνικών εργασιών (π. χ. δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, διαχείριση βάσης δεδομένων, εγκαταστάσεις λογισμικού).

Eπειτα από μια διαδικασία αξιολόγησης αρκετών εφαρμογών, η Εμπορική Τσιαλού κατέληξε στη λύση που πρόσφερε η Interworks με την εφαρμογή WebCRM. Eνα από τα χαρακτηριστικά που αναζητούσαμε επίμονα ως επιχείρηση, ήταν η δυνατότητα συνεργασίας της νέας εφαρμογής με αυτές που ήδη υπήρχαν στην εταιρεία και η αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών. Eνα άλλο στοιχείο που μας ενδιέφερε ήταν η χρηστικότητα της εφαρμογής, δηλαδή η εύκολη αφομοίωση της εφαρμογής από τους χρήστες, καθώς και η γρήγορη διεκπεραίωση των εργασιών τους.

Επιπλέον, ο προμηθευτής θα  έπρεπε να διασφαλίζει συνθήκες απόλυτης προστασίας των δεδομένων της επιχείρησης, εφαρμόζοντας τις πλέον προηγμένες τεχνολογίες και ακολουθώντας αυστηρά πιστοποιημένες διαδικασίες σε όλα τα στάδια της διαχείρισης τους. Βασικός παράγοντας, τέλος, ήταν η χρήση της εφαρμογής μέσω διαδικτύου.

Τα οφέλη
Με τη σταδιακή συγκέντρωση δεδομένων, αρχίσαμε να βλέπουμε τα οφέλη από την ανάλυση των τάσεων και τις πωλήσεις μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Αποκτήσαμε τη δυνατότητα χρήσης και αξιοποίησης εφαρμογών λογισμικού που με τον παραδοσιακό τρόπο κτήσης θα ήταν απροσπέλαστες για την επιχείρηση. Η διεύθυνση μηχανογράφησης απαλλαγμένη από το βάρος της καθημερινής συντήρησης και παρακολούθησης των υποδομών πληροφορικής επικεντρώθηκε στη διαχείριση, στην παραμετροποίηση  και στη βελτιστοποίηση της εφαρμογής.

Δυστυχώς όμως η υφιστάμενη υποδομή της Ελλάδος στις ευρυζωνικές υπηρεσίες αποτελεί τροχοπέδη για τέτοιου είδους εφαρμογές. Ευελπιστούμε ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί στο άμεσο μέλλον, δίνοντας τη δυνατότητα στον επιχειρηματικό κόσμο να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο και τις άπειρες δυνατότητες που προσφέρει.