Ικανοποιητικά ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα της Lenovo για το πρώτο τρίμηνο του έτους, σε μια περίοδο όπου οι βασικές αγορές κατέγραψαν είτε αργή ανάπτυξη, είτε και πτώση της βιομηχανίας, από έτος σε έτος.

Η αγορά των PC υποχώρησε κατά 4,1%, η αγορά των tablets έπεσε κατά 11,1%, ο κλάδος των servers παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός και  η αγορά των smartphone αναπτύχθηκε κατά 0,7%. Ειδικότερα, τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 10,1 δισ. δολάρια, καταγράφοντας μείωση 6% από έτος σε έτος, τα έσοδα προ φόρων ανήλθαν σε 206 εκατομμύρια δολάρια (+ 297% από έτος σε έτος) και τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 173 εκατομμύρια δολάρια (αύξηση 64% από έτος σε έτος). Η θετική πρόοδος σε κάθε τομέα αποδεικνύει την αποτελεσματική εφαρμογή των στρατηγικών μετασχηματισμού που πραγματοποιήθηκαν, με την καινοτομία, σε συνδυασμό με τη λειτουργική αποδοτικότητα, να επιταχύνουν την αλλαγή της Lenovo σε μια υψηλής ανάπτυξης εταιρεία “Device + Cloud”.