Η 12PM Consulting σε συνεργασία με την ITEC Consulting, οργανώνουν τα δύο τελευταία workshops για project management του 2010.

Το workshop «PM-BASICS / Project Management Basics (Βασικές γνώσεις σε Διοίκηση Έργων)» θα γίνει στις 13,14,15 Δεκ. και το workshop «Προχωρημένες γνώσεις σε Διοίκηση Έργων και προετοιμασία για την πιστοποίηση PMP» θα γίνει στις 17,18,20 Δεκεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: 12pm.biz, τηλ. 210-61.000.61.