Ήδη από τα πρώτα δημοσιεύματα για τα δύο κενά ασφαλείας των επεξεργαστών (Μeltdown & Spectre) γίνονταν λόγος για τα προβλήματα στις επιδόσεις που εμφανίζονταν (έως και κατά 30% πτώση) μετά την εγκατάσταση των patches.

Πλέον, υπάρχουν τα πρώτα απτά στοιχεία για τις επιπτώσεις. Σύμφωνα με την Microsoft (https://tinyurl.com/ybeq2wb7), οι επεξεργαστές που κυκλοφόρησαν στην αγορά το 2016 ή αργότερα μπορεί να παρουσιάσουν πτώση των επιδόσεων, ωστόσο αυτές είναι της τάξης των msec και ως εκ τούτου δεν έχουν αισθητές επιπτώσεις στους χρήστες. Περισσότερο ανησυχητική είναι η κατάσταση όσον αφορά τους παλιότερους επεξεργαστές που κυκλοφόρησαν στην αγορά το 2015 ή νωρίτερα: στα Windows 10 μερικοί χρήστες, όπως αναφέρει η Microsoft, διαπιστώνουν μια μειωμένη απόδοση των συστημάτων τους μετά την εγκατάσταση των updates.

Ακόμα χειρότερα γίνονται τα πράγματα όσον αφορά παλιούς επεξεργαστές σε συνδυασμό με τα Windows 7 ή τα Windows 8 «Περιμένουμε ότι οι περισσότεροι χρήστες θα παρατηρήσουν μια χειρότερη απόδοση των συστημάτων τους» σημειώνει η Microsoft. Οι πιο σημαντικές, ωστόσο, επιπτώσεις θα εμφανιστούν μετά την εγκατάσταση των patches στους servers. Ιδιαίτερα οι εφαρμογές, οι οποίες γράφουν και διαβάζουν μεγάλους όγκους δεδομένων, θα επιβραδυνθούν σημαντικά.

H Microsoft συστήνει σε όσους επηρεάζονται από το πρόβλημα να φροντίσουν για μια εξισορρόπηση της ασφάλειας με τις επιδόσεις: έτσι, σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα και υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να έχει νόημα η μη εγκατάσταση των patches. Κυρίως για μεγάλες εταιρείες με εκτεταμένα data centers μπορεί μια επιδείνωση των επιδόσεων να επιφέρει μεγάλο κόστος, ακόμα και αν αυτή περιορίζεται σε μερικές εκατοστιαίες μονάδες. Αυτή η εξαίρεση δεν αφορά βέβαια τους ιδιώτες, οι οποίοι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θυσιάσουν την ασφάλεια ένεκα των καλύτερων επιδόσεων.