Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η Empist τον Μάιο του 2014 ιδρύει το πρώτο υποκατάστημα στην Ελλάδα με πρωταρχικό στόχο την πλήρη υποστήριξη των πελατών με την υπηρεσία Managed Services 24 ώρες x 7 ημέρες.

Μετά από πέντε χρόνια, η Empist προχωρά στην ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας και στην Ελλάδα. Πρωταρχικός στόχος της Empist Ελλάδας αποτελεί η εγκατάσταση συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας από εξειδικευμένους επαγγελματίες και η  μεγιστοποίηση των επιδόσεων των πελατών της στην τοπική, αλλά και ευρύτερη αγορά, βασιζόμενη στην επιτυχή υλοποίηση μεγάλων έργων το 2019 σε υπηρεσίες E-commerce, Managed Services & Cyber Security.