100% δέσμευση της ηγεσίας της στις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών του ΟΗΕ

Πέρα από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Jean-Pascal Tricoire, κάθε Πρόεδρος χώρας σε αγορές με τουλάχιστον 10 υπαλλήλους έχει επίσης υπογράψει τις αρχές WEPs, δεσμεύοντας περαιτέρω την εταιρεία να εντάξει στις πρακτικές της την ισότητα των φύλων. Η δράση αποτελεί την πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της εταιρείας, η οποία συνέβαλε ενεργά στην ισότητα των φύλων τόσο στις δικές της επιχειρήσεις, όσο και στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται.