Εντός των επόμενων ημερών πρόκειται να δημοσιευθεί η σχετική απόφαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βάσει της οποίας θα προκύπτει η διάρθρωση της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

Η Αρχή θα περιλαμβάνει τέσσερις διευθύνσεις και συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Κυβερνοασφάλειας, τη Διεύθυνση Πρόληψης και Προστασίας, τη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Συνέχειας και τη Διεύθυνση Συντονισμού Φορέων. Αυτό ανέφερε η Αντιγόνη Γιαννακάκη, νομική σύμβουλος του υπουργού, Κυριάκου Πιερρακάκη, στο υπουργείο Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά την ενημερωτική συνάντηση με θέμα: «Οδηγία NIS: Πώς πρέπει να κινηθούν οι Φορείς Βασικών Υπηρεσιών», που διοργάνωσε η εταιρεία συμβούλων οργάνωσης και πληροφορικής PRIORITY.

Οδηγία NIS: Το πρώτο βήμα για τη θέσπιση κοινού επίπεδου ασφάλειας δικτύου και πληροφοριών Ας σημειωθεί ότι η Ελλάδα ενσωμάτωσε το 2018 με τον ν. 4577/2018 την Οδηγία NIS, κάνοντας ένα πρώτο βήμα για τη θέσπιση ενός κοινού επιπέδου ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών.

Το Υπουργείο από την πρώτη στιγμή προχώρησε στις απαραίτητες θεσμικές και οργανωτικές ενέργειες:

• Εξέδωσε την απόφαση 1027/2019 και προσδιόρισε επακριβώς -μεταξύ άλλων- τους γενικούς όρους και τις υποχρεώσεις των Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών και των Παρόχων Ψηφιακών Υπηρεσιών, με έμφαση στην διαδικασία κοινοποίησης συμβάντων ασφάλειας, την διαδικασία ελέγχων της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, την διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών, καθώς και την μεθοδολογία προσδιορισμού των ΦΕΒΥ.

• Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, εν συνεχεία, ενημέρωσε τις περίπου 70 επιχειρήσεις που ορίστηκαν ως Φορείς Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών.

• Με τον ν. 4635/2019 ο Υπουργός προχώρησε στη σύσταση μιας νέας Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, αναβαθμίζοντας την πρώην Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας. Με τον ίδιο νόμο προβλέφθηκε η άμεση στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας.