Κάθε χρόνο στα Mobile Excellence Awards, αναδεικνύονται και επιβραβεύονται οι πιο σημαντικές και καινοτόμες προτάσεις του ευρύτερου οικοσυστήματος κινητών επικοινωνιών.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το κινητό και οι εφαρμογές του γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι στην αύξηση του customer engagement αλλά και στην αυτοματοποίηση πολλών διαδικασιών εντός και εκτός των ελληνικών επιχειρήσεων. Πολλές υποψηφιότητες έχουν μάλιστα ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ενσωματώνουν την κοινωνική ευαισθησία. Έτσι, στην περυσινή διοργάνωση είδαμε αρκετές υποψηφιότητες που είχαν σχέση με την υποστήριξη ευπαθών ομάδων. Από αυτές προέκυψαν και τα κορυφαία βραβεία που έλαβαν εταιρείες με σημαντική κοινωνική δράση, όπως ο ΟΠΑΠ, η Cosmote και η Vodafone.

Καθ. Γιώργος Δουκίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης

Περισσότερες πληροφορίες για τα βραβεία: www.m-awards.gr