Νέα γραφεία στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη) απέκτησε από το Σεπτέμβριο ο ελβετικός όμιλος ανάπτυξης λογισμικού και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών BBV, στελεχώνοντάς τα με 12 software experts.

«Κατά την αναζήτηση ενός νέου σημείου παρουσίας μας στην ΕΕ καταλήξαμε γρήγορα στην επιλογή της Ελλάδας» αναφέρει ο Adrian Bachofen, πρόεδρος ΔΣ του ομίλου. Και συμπληρώνει: «Η αυξανόμενη οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η πολιτιστική και γεωγραφική εγγύτητα με την Ελβετία και το άριστο εκπαιδευτικό επίπεδο της χώρας, όπως αντιπροσωπεύεται, για παράδειγμα, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έπαιξαν σημαντικό ρόλο για τη λήψη αυτής την απόφασης».