Ακολουθώντας την πελατοκεντρική στρατηγική που εφαρμόζει ο Όμιλος Κυπριώτη σε όλο το διάστημα λειτουργίας του, τα IT Projects που υλοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Ομίλου επικεντρώθηκαν σε επενδύσεις αναβάθμισης στις υποδομές των ασύρματων και ενσύρματων δικτύων, τόσο στα ξενοδοχεία του ομίλου όσο και στα συνεδριακά του κέντρα.

«Η επίδραση των έργων αυτών, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει αφού μέσω της πελατοκεντρικής προσέγγισης οδηγούμαστε στον επιθυμητό μας στόχο που δεν είναι άλλος από το να παρέχουμε στον πελάτη την καλύτερη δυνατή εμπειρία γύρω από το χώρο της τεχνολογίας και όχι μόνο» δηλώνει στο NetFAX o Κώστας Φραγκιουδάκης, IT Manager του Ομίλου Ξενοδοχείων Κυπριώτη. «Η βασικότερη πρόκληση που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε για την επίτευξη των στόχων μας, ήταν η κατάρτιση ενός πλάνου για την διασφάλιση της ολοκλήρωσης των έργων εντός τακτού χρονικού διαστήματος και εγκεκριμένου προϋπολογισμού, εν μέσω τη σωστής εκτίμησης και αξιολόγησης των αναγκών και της αποδοτικής χρήσης των πόρων μας» συμπληρώνει.

Το project που αναμφισβήτητα απασχόλησε τους τελευταίους μήνες τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Ομίλου δεν ήταν άλλο από την εναρμόνιση με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR. Σε αυτό το πλαίσιο έγιναν επενδύσεις στην ασφάλεια των συστημάτων. Μετά την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού των υποδομών, αλλά και της συνεχούς βελτίωσης σε επίπεδο ασφαλείας, σκοπός της Διεύθυνσης Πληροφορικής είναι να στραφεί σε επενδύσεις που έχουν στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της τεχνολογίας με επίκεντρο τον πελάτη μέσω της υιοθέτησης λύσεων smart-hotel, αλλά παράλληλα και την προσέγγιση του Green IT σε μία προσπάθεια να μειώσει το ενεργειακό και  περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επιχείρησης στο φυσικό περιβάλλον.

«Η μεγαλύτερη ίσως πρόκληση που καλούμαστε σε καθημερινή βάση να αντιμετωπίσουμε θα  μπορούσα με βεβαιότητα να πω ότι είναι να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το μεγάλο αυτό φάσμα πελατών το οποίο προέρχεται από αρκετά ανεπτυγμένες χώρες στον τομέα της τεχνολογίας όπως για παράδειγμα τις Σκανδιναβικές χώρες. Πρέπει να ικανοποιηθούν όλες εκείνες οι προσωπικές ανάγκες του κάθε πελάτη, τόσο επιχειρηματικά όσο και κοινωνικά, οι οποίοι περιμένουν την ανάλογη υποστήριξη σε επίπεδο τεχνολογικών υποδομών που έχουν στο σπίτι τους να το βρουν αντίστοιχα στις εγκαταστάσεις μας. Αποτελεί ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και για να το διαχειριστούμε φροντίζουμε να είμαστε με συνέπεια δίπλα στον πελάτη και να δίνουμε άμεσα λύσεις στις οποιεσδήποτε τυχόν ανάγκες προκύπτουν» καταλήγει ο Κ. Φραγκιουδάκης.