Ακολουθώντας μία σειρά στρατηγικών ενεργειών, η εξαγορά της ADAPTERA από την Performance Technologies, έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο λύσεων και υπηρεσιών και να ενισχύσει την πρόταση αξίας  της εταιρείας προς τους πελάτες της.

Ο Διονύσης Χιντζίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Performance Technologies και ο Στέφανος Αναστασίου, Managing Partner, ADAPTERA, μιλούν στο netweek για τους στόχους της σύμπραξής τους, αναλύουν την πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού στο ελληνικό επιχειρείν και μοιράζονται τα σχέδια και τους στόχους τους για το μέλλον.

netweek: Η Performance Technologies μετράει πια 30 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην ελληνική αγορά. Μιλήστε μας λίγο για την ιστορία και την πορεία της εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια…

Διονύσης Χιντζίδης: H Performance είναι μια εταιρεία τεχνολογίας με ιστορία 30 ετών, που έχει αποστολή να βοηθήσει τους πελάτες της να αυξήσουν την εταιρική τους αξία, εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες που προσφέρει o «ψηφιακός μετασχηματισμός».

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω δράσεων σε τρεις βασικούς άξονες:
• Εστίαση της δραστηριότητας σε 5 τεχνολογικές περιοχές αιχμής:
– Hybrid Cloud for Transformation
– End User Computing for Digital Workspace and Mobility
– Business Analytics for Making Decisions
– Business Workflows & Digital Processes for Automation
– Cyber-security for Continuity
• Συνεχής διεύρυνση του οικοσυστήματος των συνεργατών της με στόχο τη δημιουργία πρόσθετης αξίας.
• Συνεχής επένδυση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, τόσο με την πρόσληψη νέων ταλαντούχων μηχανικών, όσο και με την υλοποίηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων του προσωπικού.

Η Performance έχει καταφέρει να βρίσκεται όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ των κορυφαίων της ελληνικής αγοράς, χάρη στην ικανότητα της να αντιλαμβάνεται έγκαιρα τις εξελίξεις και να προσαρμόζεται γρήγορα στις νέες τεχνολογικές τάσεις και προκλήσεις. Αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στην ικανότητα των στελεχών της, που θεωρούν προσωπικό τους στοίχημα την συνεχή ανάπτυξή της.
Έχουμε μια πορεία επιτυχημένων έργων σε απαιτητικά, ετερογενή περιβάλλοντα. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία έχει οικοδομήσει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο πελατών, επιτυγχάνοντας στενές και μακροχρόνιες σχέσεις µε σημαντικούς πελάτες από το χώρο των τηλεπικοινωνιών, των τραπεζών, της βιομηχανίας, του εμπορίου, και της ενέργειας, αλλά και με ιδρύματα και οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Πριν από λίγους μήνες προχωρήσατε στην εξαγορά της ADAPTERA. Ποιοι ήταν οι λόγοι πίσω από αυτή την κίνηση και πώς διαμορφώνεται πλέον το νέο σχήμα;

Διονύσης Χιντζίδης: Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι για την ανακοίνωση της συνεργασίας μας με την ADAPTERA. Η ADAPTERA είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία που παρέχει λύσεις στην περιοχή του advanced observability, μια αγορά που εκτιμάται παγκοσμίως σε δεκάδες δις δολάρια ετησίως. Η σύμπραξη των δύο εταιρειών συνθέτει πλέον το ευρύτερο πελατολόγιο στην Ελλάδα στην παροχή σχετικών λύσεων γύρω από end–to–end service–aware και infrastructure monitoring, network monitoring και application performance monitoring.
Επιπλέον, δημιουργείται η μεγαλύτερη και πιο εξειδικευμένη τεχνική ομάδα Ελλήνων μηχανικών και διαμορφώνεται το πιο εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων και συνεργασιών με οίκους, όπως οι Micro Focus, Dynatrace, SolarWinds, Microsoft, ΙΒΜ, Netscout, ΙΧΙΑ, Zabbix, Nagios κα.

Μιλήστε μας λίγο για την ADAPTERA. Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησής της;

Στέφανος Αναστασίου: Η ADAPTERA εξειδικεύεται στην παροχή λύσεων observability, που πρακτικά αποτελούν την μετεξέλιξη των λύσεων στις οποίες συνήθως αναφερόμαστε ως monitoring (υποδομών, εφαρμογών, υπηρεσιών).
Οι λύσεις observability εμπεριέχουν συστήματα monitoring και αξιοποιούν τεχνολογίες συσχετισμού και ανάλυσης δεδομένων, προκειμένου να δώσουν wwwwwτη δυνατότητα όχι απλά του εντοπισμού της ύπαρξης κάποιου προβλήματος, αλλά προσδιορισμού της αιτίας που το δημιούργησε και υποστήριξης της διαδικασίας επίλυσης. Παράλληλα παρέχουν το πλαίσιο για την ανάπτυξη προσεγγίσεων προληπτικής αντιμετώπισης των συμβάντων.
Βασική προϋπόθεση για τον σωστό σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιοποίηση οποιασδήποτε λύσης observability είναι η σε βάθος γνώση συστημάτων και τεχνολογιών monitoring, την οποία η ADAPTERA έχει αποκτήσει από την υλοποίηση πολυάριθμων και σύνθετων έργων και μακροχρόνιων συνεργασιών που έχει αναπτύξει με τους μεγαλύτερους οργανισμούς και επιχειρήσεις στον χώρο των τραπεζικών υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών, των υποδομών κ.α., λειτουργώντας πρακτικά ως προέκταση των διευθύνσεων πληροφορικής τους και ως εξειδικευμένος συνεργάτης.

Ποιος ο ρόλος των τεχνολογιών observability στο ψηφιακό ταξίδι των εταιρειών; Ποιες ανάγκες έρχονται να καλύψουν και ποια τα οφέλη που προσφέρουν;

Στέφανος Αναστασίου: Είναι πλέον κοινά αποδεκτό συμπέρασμα ότι βασική προϋπόθεση για την υιοθέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η θέσπιση και διασφάλιση του επιθυμητού επιπέδου υπηρεσίας (Service Level) προς τους τελικούς χρήστες (end users), σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό και την βελτιστοποίηση της σχέσης κόστους – απόδοσης.
Το κόστος αφορά στον σχεδιασμό, στην κτήση/χρήση και λειτουργία των υποδομών, πλατφορμών και εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών καλύπτoντας και τα σενάρια μετάβασης στο cloud.

Η απόδοση καταλήγει να αφορά κυρίως στην εμπειρία του χρήστη, όταν χρησιμοποιεί τις ψηφιακές υπηρεσίες (διαθεσιμότητα, ταχύτητα απόκρισης).
Η αποτελεσματική λειτουργία των τεχνολογιών observability, προϋποθέτει τον προσδιορισμό της αλληλεξάρτησης μεταξύ υποδομών και ψηφιακών υπηρεσιών και ως εκ τούτου μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά, θα λέγαμε είναι αναγκαία συνθήκη, για την διασφάλιση των επιθυμητών service levels στο πλαίσιο του προσδιορισμένου προϋπολογισμού των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού.
Δεδομένου ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά σχεδόν το σύνολο των εταιρειών του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου τομέα, το ίδιο ισχύει και για τις τεχνολογίες observability.

Πώς κρίνετε την πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή και ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μπορεί να προσφέρει η Performance;

Διονύσης Χιντζίδης: Στην Ελλάδα παρατηρούμε γενικά ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν πιο άμεσες επιδιώξεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Κάποιες επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα οι τράπεζες, το αντιλαμβάνονται ως θέμα επιβίωσης, για κάποιες άλλες είναι πρόκληση και για άλλες ευκαιρία. Για εμάς είναι όλα τα παραπάνω. Αναφερόμενοι στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό μιλάμε ουσιαστικά για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία μίας επιχείρησης. Είναι ο μετασχηματισμός του ίδιου του αντικειμένου λειτουργίας σε ψηφιακό ή έστω ψηφιακά εξαρτώμενο. Ανάλογα με την περιοχή, αυτό αγγίζει τα προϊόντα, τη σχεδίαση, τη λειτουργία, την προβολή, την επικοινωνία – θα δυσκολευτούμε πολύ να βρούμε τομέα μίας επιχείρησης που δεν επηρεάζεται έντονα. Οι κύριες από τις τεχνολογίες που εμπλέκονται είναι ήδη βασικός πυλώνας της δραστηριότητας μας. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να πετύχουν το μέγιστο αποτέλεσμα έγκαιρα, στον μικρότερο χρόνο, έτσι ώστε να απελευθερώσουν πόρους για να επιταχύνουν τον μετασχηματισμό τους.

Τo Cloud Computing αποτελεί κυρίαρχο άξονα του ψηφιακού μετασχηματισμού και βασικό κομμάτι των επενδύσεων της Performance. Ποια η προσέγγιση σας; Τι μπορεί να προσφέρει το cloud αλλά και ποιες είναι οι περιοχές που χρήζουν προσοχής;

Διονύσης Χιντζίδης: Οι περισσότεροι πελάτες μας έχουν ήδη κάνει τα πρώτα τους βήματα στο public cloud. Για τους περισσότερους, η μετάβαση αρχικά σε περιβάλλον hybrid cloud, πιστεύουμε ότι αφενός μεν θα εξελιχθεί σε multi-cloud (ιδίως για τους μεγαλύτερους εξ αυτών), αφετέρου δε, θα είναι αμφίδρομη προς και από το cloud. Επομένως έχουν ανάγκη από συνεργάτες που με την τεχνογνωσία τους θα τους συνοδεύσουν σε αυτό τo «συνεχές ταξίδι», δίνοντας επιλογές και λύσεις όσον αφορά τον τρόπο που θα λειτουργούν στο νέο περιβάλλον, διατηρώντας τον έλεγχο του κόστους και μεγιστοποιώντας τα οφέλη. Η Performance προσφέρει υπηρεσίες Cloud εδώ και πολλά χρόνια και οι υπηρεσίες και λύσεις μας δεν περιορίζονται μόνο στην απλή μετάπτωση παραγωγικών φορτίων, αλλά στοχεύουν στην εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας σε περιβάλλον Hybrid/Multi Cloud, μέσω της συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης του περιβάλλοντος, καθώς και τη συνεχή προσαρμογή του στα νέα δεδομένα. Στην Performance έχουμε μεγάλη εμπειρία σε περιοχές όπως το Backup & Disaster Recovery, το IT και Enterprise Service Management, Application Performance Monitoring, Testing Automation, Business Analytics κ.α. που τώρα συνδυάζονται με νέες υπηρεσίες όπως Cloud Adoption Readiness, Landing Zone Design, Well Architected Assessment, Cloud Migration & Μanaged services, ώστε να προσφέρουμε τη δυνατότητα ενιαίας αυτοματοποιημένης λειτουργίας end-to-end, ανεξάρτητα από το που βρίσκονται οι υποδομές και οι πόροι που χρησιμοποιούνται. Θεωρούμε ότι αυτός είναι ένας μοναδικός συνδυασμός που μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό, ιδιαίτερα τώρα με τις νέες συνθήκες και το εύρος των επιλογών/προκλήσεων που εισάγει το cloud.

Όσον αφορά την ασφάλεια, είναι σημαντικό να τονίσουμε πως το μοντέλο ασφαλείας του cloud βασίζεται στο “shared responsibility model”, δηλαδή υπάρχει διάκριση των περιοχών για τις οποίες εγγυάται ο cloud provider, σε σχέση με αυτές για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο πελάτης. Για την αποφυγή απειλών είναι απαραίτητη η συνδρομή ενός πιστοποιημένου και έμπειρου integrator σε θέματα cloud security και κυβερνοασφάλειας. Η Performance Technologies δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κυβερνοασφάλεια και τις λύσεις που εξασφαλίζουν την επιχειρησιακή συνέχεια των πελατών της, τομέας που αποτελεί άλλωστε ένα από τους 5 τομείς δραστηριότητας της. Η εμπειρία μας σε λύσεις SIEM, Identity & Access Management, Data Anonymization, Application Security Testing σε συνδυασμό με τη λειτουργία ενός εξελιγμένου κέντρου ελέγχου που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης ασφάλειας και δικτύου (NOC/SOC) θεωρούμε ότι μας διαφοροποιεί σημαντικά και μας καθιστά ιδανικό συνεργάτη και για την ασφαλή μετάβαση και λειτουργία στο cloud.

Η κυβερνοασφάλεια είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της εποχής μας. Ποια είναι η συνεισφορά της ADAPTERA σε αυτό το κομμάτι;

Στέφανος Αναστασίου: Η ADAPTERA ως ειδικός στο observability, έρχεται να υποστηρίξει έμπρακτα την κοινή διαπίστωση ότι δεν μπορείς να ασφαλίσεις αυτό που δεν μπορείς να δεις. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε την ανάγκη των πελατών μας να τροφοδοτήσουν τις λειτουργίες cybersecurity-SecOps με δεδομένα τα οποία μέχρι τότε συνέλλεγαν για να υποστηρίξουν την λειτουργία των ICT υποδομών και υπηρεσιών τους, τάση η οποία καταγράφεται και από τους αναλυτές της αγοράς τεχνολογίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρήση real time δεδομένων που συλλέγονται από την ανάλυση της δικτυακής κίνησης, τομέας στον οποίο η ADAPTERA διαθέτει εκτενή εμπειρία και που πλέον βρίσκει εφαρμογή πέρα από το ΙΤ και σε περιβάλλοντα κρίσιμων υποδομών ΟΤ/ICS, αλλά και ΙοΤ. Αυτή η εξειδίκευση της ADAPTERA αποτέλεσε κριτήριο επιλογής της από την Microsoft, ως εξειδικευμένου συνεργάτη για την προώθηση της λύσης Defender for OT/IoT η οποία εντάσσεται και ολοκληρώνεται με τα υπόλοιπα προϊόντα του portfolio cybersecurity λύσεων της Microsoft, δίνοντας μεγάλα τεχνολογικά και εμπορικά οφέλη για τους πελάτες που θα την επιλέξουν.

Ποιο είναι το όραμά σας και τα σχέδια σας για το μέλλον; Και πώς η ADAPTERA θα συμβάλει σε αυτό;

Διονύσης Χιντζίδης: Με τους ανθρώπους της ADAPTERA γνωριζόμασταν καιρό και είχαμε διαγνώσει την ευκαιρία που προκύπτει από την ανάγκη των πελατών μας να αυξήσουν τις επενδύσεις τους με σκοπό να αναβαθμίσουν τα υφιστάμενα monitoring συστήματα που διαθέτουν, σε συστήματα Advanced Observability (end-to-end, service-aware monitoring), ώστε να μπορέσουν να καλύψουν αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογικές περιοχές που έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο του ψηφιακού τους μετασχηματισμού για τη μετάβαση στο cloud (advanced cloud observability, cloud migration assessments, cloud performance και cost optimization), για managed services σχετικές με τις παραπάνω περιοχές (π.χ. Monitoring as a fully managed service) αλλά και για άλλες υπηρεσίες όπως Enhanced Cyber Security και Data-driven Automation & DevOps. Ο κύριος στόχος μας μέσω της σύμπραξης αυτής είναι να διευρύνουμε περαιτέρω το πελατολόγιο μας, και να έχουμε τη δυνατότητα διεκδίκησης και υλοποίησης σημαντικών έργων APM και Advanced Observability τόσο στο δημόσιο τομέα, όσο και σε μεγάλους οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα. Η εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ADAPTERA έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς ενεργειών προς την υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου της PERFORMANCE (δημιουργία του Cloud Business Unit, έναρξη της λειτουργίας του τομέα δημοσίου, ενίσχυση της ομάδας των Analytics και στρατηγικές συμφωνίες με τις ΙΒΜ, Microsoft, και SAS) με σκοπό τη διεύρυνση και τη δημιουργία νέας αξίας για την εταιρεία μας.