One-stop-shop προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας που απευθύνονται σε κάθε επιχειρηματικό τομέα. Ο κ. Περικλής Τερλιξίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής του Attica Hub for the Economy of Data and Devices (AHEDD) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, μας εξηγεί το εγχείρημα του AHEDD.

Στην χώρα μας επί μακρόν είχαμε συνηθίσει τα ερευνητικά κέντρα των Πανεπιστημίων να μένουν… περίκλειστα στα της επιστήμης τους και δη της έρευνας περί αυτής. Τις περισσότερες φορές οι συγκεκριμένες προσπάθειες διαπνέονταν από τη λογική της αναζήτησης και διασφάλισης Κοινοτικών ερευνητικών κονδυλίων, τα οποία υιοθετώντας στην πράξη την κοινή παραδοχή-πρακτική «έρευνα για την έρευνα», κατέληγαν ανενεργά σε κάποιο συρτάρι. Ασχέτως του βαθμού της καινοτομίας που πιθανόν είχε επιτευχθεί, αλλά και της όποιας χρηστικότητάς του. Πλέον, οι καιροί έχουν αλλάξει και η ελεύθερη οικονομία βρίσκεται στο δημιουργικό «στόχαστρο» της ερευνητικής κοινότητας. Ο κ. Περικλής Τερλιξίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής του Attica Hub for the Economy of Data and Devices (AHEDD) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος μας εξηγεί το One-stop-shop εγχείρημα του AHEDD.

netweek: Κύριε Τερλιξίδη, ποιο είναι το παρόν των ψηφιακών υπηρεσιών στην εγχώρια επιχειρηματική πραγματικότητα, αλλά και σε τι βαθμό ψηφιακής ωριμότητας βρίσκεται η Ελλάδα;

Περικλής Τερλιξίδης: Η χώρα μας (6%) απέχει σημαντικά από τον μέσο όρο (25%) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να θεωρούνται πως βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας. Αναμφίβολα, πρόκειται για έναν δείκτη ο οποίος στο εγγύς μέλλον θα παίξει καταλυτική σημασία στην επόμενη ημέρα των επιχειρήσεων, της ευρύτερης ανάπτυξης, του βαθμού ανταγωνιστικότητας και του εν γένει well-being τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η βιομηχανική παραγωγή, οι χρηματοπιστωτικές, μα και οι επαγγελματικές Β2Β υπηρεσίες αποτελούν τομείς, οι οποίοι και αξιοποιούν ευρύτατα τις ψηφιακές υπηρεσίες σήμερα, επενδύοντας ταυτόχρονα σημαντικά ποσά σε αυτές.

Πόσο κατανοητή είναι η δυναμική που μπορεί να εισφέρει η τεχνολογία της ΑΙ στην καθημερινή πρακτική επιχειρήσεων και οργανισμών; Μήπως υπάρχει η αίσθηση πως απευθύνεται σε niche τμήματα και αγορές;

Δεν έχετε άδικο, παρά το γεγονός πως η τεχνολογία δεν διαμορφώνεται με βάση τα όσα μπορεί να κάνει σήμερα, αλλά με μια έντονα εξελικτική διάθεση και λειτουργία, ανταποκρινόμενη σε απαιτήσεις και ανάγκες του αύριο. Σήμερα βλέπουμε πως μια σειρά από επιχειρηματικούς τομείς δύναται να χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται εν γένει με την τεχνολογία της Τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ). Ακόμη και κλάδοι, οι οποίοι με μια πρώτη ανάγνωση δεν φαντάζουν ως heavy users του AI, όπως λ.χ. ο χρηματοπιστωτικός τομέας, βρίσκουν ποικίλες εφαρμογές προκειμένου αυτό να συμβεί. Για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί από την επιχειρηματική ευφυΐα, την εσωτερική οργάνωση, την παρακολούθηση των διαδικασιών (process and compliance), το fraud detection, η ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης και η παρακολούθηση της εταιρικής φήμης.

Τι είναι το AHEDD;

Το Attica Hub for the Economy of Data and Devices (AHEDD) αποτελεί μια μονάδα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος», η οποία συμπληρώνει σύντομα τρία χρόνια ζωής στην χώρα μας, ενώ έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσει ένα One-stop-shop για προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας που απευθύνονται σε κάθε επιχειρηματικό τομέα.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην tailor made ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και στην συμβουλευτική, μα και την εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και οργανισμών-πελατών μας, έτσι ώστε αυτοί να δώσουν την σωστή διάσταση στις προσδοκίες, μα και στις δυσκολίες που αναδύονται προς αυτή την κατεύθυνση. Εξυπακούεται πως πρόκειται για ξεχωριστά, μα και συνδυαστικά παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες φιλοδοξούν να προσθέσουν γνώση και αξία στις ίδιες τις επιχειρήσεις που θα τις επιλέξουν.

Ουσιαστικά, επιδίωξή μας είναι το AHEDD να λειτουργήσει ως ένα Hub ψηφιακής καινοτομίας, αποτελώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εταιρικών, μα και ερευνητικών οντοτήτων που με την σειρά τους διαθέτουν εξαιρετικό know-how για την παροχή λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού και μοναδικής καινοτομίας με την αξιοποίηση τεχνολογιών Artificial Intelligence (ΑΙ), Big Data και Internet of Things (ΙοΤ) ως οριζόντιοι enablers.

Άρα, το Attica Hub for the Economy of Data and Devices λειτουργεί με όρους της ελεύθερης αγοράς και απευθύνεται στην επιχειρηματική αγορά.

Πράγματι. Η AHEDD λειτουργεί ως ενιαίος σταθμός για επιχειρήσεις που επιθυμούν να εμπλουτίσουν το χαρτοφυλάκιο ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τους, καθώς επίσης και για δημόσιους φορείς που πρέπει να βελτιώσουν τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες τους. Παράλληλα, παρέχουμε εκτενή επιχειρηματική υποστήριξη μέσω των αναγκαίων πειραματικών εγκαταστάσεων προκειμένου να πραγματοποιείται η δοκιμή νέων τεχνολογιών πριν από την επένδυση, καθώς και μέσω υπηρεσιών εκπαίδευσης, δικτύωσης και επιτάχυνσης.

Το εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός πως ο βαθμός εμπλοκής του Attica Hub for the Economy of Data and Devices δεν εξαντλείται με την αρχική συνεργασία, αλλά αντιθέτως λειτουργώντας ως facilitator μεταξύ της εξειδικευμένης εταιρείας και της επιχείρησης-χρήστη, αυτομάτως προσφέρουμε υποστήριξη και μετά την εγκατάσταση μιας λύσης σε αυτήν. Υπό αυτό το πρίσμα δραστηριοποιούμαστε και ως πάροχος after sales υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να προσθέσουμε αξία σε κάθε πελάτη ξεχωριστά.
Οπότε, η συνολική στρατηγική μας προσέγγιση δεν διαπνέεται από την λογική και την κουλτούρα του “One-off, αλλά έχει έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα κοινής πορείας και δράσης προς την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων που έχουν θέτουν οι οργανισμοί-πελάτες μας.

Αλήθεια, με ποιο τρόπο το AHEDD είναι σε θέση να δραστηριοποιείται σε τόσο εξελιγμένα τεχνολογικά μέτωπα;

Αξιοποιούμε συνέργειες εξειδικευμένης γνώσης στην Ελλάδα, καθώς το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος διαθέτει περισσότερους από 200 ερευνητές, έχοντας αναγνωριστεί διεθνώς για την εξειδίκευση και την αριστεία που παρέχει σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη.
Κάτι, που αποδεικνύεται ανάγλυφα και από το γεγονός ότι ηγείται μιας σειράς ερευνητικών project υψηλής τεχνολογικής και γνωστικής στάθμης, όπως λ.χ. το AI for Copernicus που αφορά στην δορυφορική παρατήρηση και των δεδομένων που προέρχονται από αυτήν, ορισμένα άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στην επεξεργασία και αξιοποίηση big data ιατρικής φύσεως, την κυβερνοασφάλεια και το security στο πλαίσιο της Κοινότητας κ.ά.

Την ίδια στιγμή, συνεργαζόμαστε και με τις περίπου 40 spin-off εταιρείες που φιλοξενούνται στο πλαίσιο του τεχνολογικού Πάρκου Λεύκιππος στις εγκαταστάσεις του Δημόκριτου, και οι οποίες με τη σειρά τους δραστηριοποιούνται σε πολύ συγκεκριμένους τομείς υψηλής τεχνολογίας, ενώ την ίδια στιγμή έχουμε συνάψει σύμφωνο με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) προκειμένου να βοηθήσουμε τις περίπου 80 επιχειρήσεις-μέλη του ώστε να ενισχύσουν το περιεχόμενο, μα και την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες τους.

Την ίδια στιγμή, το AHEDD αποτελεί ενεργό μέλος ουκ ολίγων υψηλού γνωστικού στάνταρντ διεθνών οργανισμών και ενώσεων, όπως λ.χ. των Big Data Value Association (BDVA), European Hubs of Big Data κ.α. Γεγονός που μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε μια αρκούντως δημιουργική ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών, προς ωφέλεια των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Μέχρι στιγμής, το AHEDD έχει λειτουργήσει ως «γέφυρα» με αγορές του εξωτερικού για λογαριασμό ελληνικών επιχειρήσεων;

Ισχύει! Μάλιστα, στο πελατολόγιό μας υπάρχουν παραδείγματα μικρομεσαίων εγχώριων επιχειρήσεων, οι οποίες διακρίνονται από εξειδικευμένο προϊοντικό πορτφόλιο και απευθύνθηκαν σε εμάς προκειμένου να αποκτήσουν ή ακόμη και να ενδυναμώσουν την απαιτούμενη εξωστρέφειά τους, ώστε να προβούν στο αναγκαίο matchmaking ή να απευθυνθούν στο κατάλληλο πελατειακό κοινό ώστε να συνάψουν επιτυχείς συνεργασίες, προωθώντας το business τους εν γένει.