Ένας τομέας ο οποίος παρουσιάζει προοπτικές και έντονη συμμετοχή από πλευράς της Schneider Electric στη χώρα μας, είναι αυτός των data centers. «Πρόκειται για μία ιδιαίτερα δυναμική και ενδιαφέρουσα αγορά ειδικά τα τελευταία δέκα χρόνια», αναφέρει σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σπύρος Ράπτης. Ένα από τα έργα στα οποία έχει συμμετάσχει είναι και αυτό της δημιουργίας του νέου data center της Sparkle στη Μεταμόρφωση Αττικής.

«Συμμετέχουμε στα περισσότερα έργα που έχουν σχέση με data center στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο για οποιοδήποτε έργο που σχετίζεται με αυτόν τον τομέα συμμετέχουμε στις εκάστοτε διαγωνιστικές διαδικασίες». Σύμφωνα με τον κύριο Ράπτη τα data centers προσφέρουν διψήφιο ποσοστό επί του τζίρου της Schneider Electric στην Ελλάδα. «Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε ότι ο κλάδος αυτός θα παρουσιάσει ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη στο μέλλον.

Στην Ελλάδα μέχρι στιγμής κάποια έργα που επρόκειτο να υλοποιηθούν καθυστέρησαν, γεγονός που αποδίδει σημαντική προοπτική στη συγκεκριμένη δραστηριότητα». Aς σημειωθεί ότι η εταιρεία στη διάρκεια του 2019, κατέγραψε πτωτική διαδρομή στον τομέα των πωλήσεων κατά 4,1% σε ενοποιημένη βάση, ενώ για το 2020 πολλά θα εξαρτηθούν από την πορεία των πωλήσεων στη διάρκεια της πανδημίας.