Με τον ΟΤΕ και τη Space Hellas προχωρά o ΑΔΜΗΕ στην ανάπτυξη των δύο τηλεπικοινωνιακών του δικτύων για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών και της θυγατρικής του, Grid Telecom. Όπως έγινε γνωστό, η Space Hellas, με προμηθευτή τεχνολογίας τη Huawei, αναλαμβάνει την ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου κορμού οπτικών ινών DWDM της Grid Telecom, ένα τηλεπικοινωνιακό έργο προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τα έξι χρόνια.

Ο εξοπλισμός τύπου DWDM OSN 9800 που θα χρησιμοποιηθεί αποτελεί τη «ναυαρχίδα» της Huawei αναφορικά με τις υπηρεσίες δικτύων κορμού (DWDM backbone networks), με στόχο την εξυπηρέτηση των πελατών της Grid Telecom. Το νέο, υψηλής διαθεσιμότητας οπτικό δίκτυο της Grid Telecom αναμένεται να παρέχει μεγάλες ταχύτητες διασύνδεσης (10 Tbps), tariff plans με βάση τις ανάγκες των πελατών, εξαιρετικά χαμηλή υστέρηση μεταγωγής δεδομένων (Latency Guarantee), άμεση ενεργοποίηση υπηρεσιών και υπηρεσίες Metro Ethernet.

Υπενθυμίζεται ότι ανάδοχος στο έργο που αφορά στην ανάπτυξη του δικτύου τεχνολογίας IP/MPLS (Multi-service Telecommunication Network), έχει ανακηρυχτεί ο ΟΤΕ, με την προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών να γίνεται από τη Nokia. Πρόκειται για έργο ύψους 16 εκατ. ευρώ, με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών διαχείρισης ενέργειας του ΑΔΜΗΕ και ορίζοντα υλοποίησης τα έξι έτη. Πιο συγκεκριμένα, το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που θα αναπτυχθεί, θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας συσκευών, εφαρμογών και χρηστών στις σημαντικότερες εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ ανά την επικράτεια – ΚΥΤ, υποσταθμοί, κέντρα ελέγχου ενέργειας, κέντρα ελέγχου δεδομένων κτίρια γραφεία προσωπικού.