Η SingularLogic ως μέλος του Ομίλου Space Hellas, έχει περάσει σε μία νέα εποχή, που χαρακτηρίζεται από ξεκάθαρο και εστιασμένο στρατηγικό σχεδιασμό, επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης, αλλά και οικονομική ευρωστία.

Ο Δημήτρης Μπακάκος, Γενικός Διευθυντής και ο Αλέξης Ρουσσίδης, Technical Director στη SingularLogic, αναλύουν για τους αναγνώστες του netweek τη νέα δυναμική της εταιρείας. Εστιάζοντας στρατηγικά πλέον στο Software Integration, για μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα, η εταιρεία διεκδικεί μεγάλα έργα πληροφορικής και διευρύνει τις ΙΤ υπηρεσίες της, αξιοποιώντας παράλληλα την απόλυτη συμπληρωματικότητά της με τη μητρική Space Hellas. Το όραμα δράσης για τη SingularLogic που ακολουθεί είναι από τα πλέον ενδιαφέροντα που έχουμε γνωρίσει πρόσφατα.

netweek: Τι σημαίνει για τη SingularLogic η εξαγορά της από τις Epsilon Net και Space Hellas; Πώς αναδιαμορφώνεται το σύνολο των τομέων της αγοράς στους οποίους απευθύνεστε;

Αλέξης Ρουσσίδης: H SingularLogic είναι μία ιστορική εταιρεία με πάνω από 4 δεκαετίες συνεισφοράς στην επιχειρηματικότητα, με λύσεις και πληροφοριακά συστήματα που έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα, αλλά και στην ψηφιακή εξέλιξη του Δημόσιου Τομέα με μεγάλα και σημαντικά έργα.
Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός για τη SingularLogic, μετά την εξαγορά της από τις Space Hellas και Epsilon Net, έχει στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται από τις σημαντικές ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου τομέα.

Παράλληλα, με γνώμονα τα σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η SingularLogic, σε ιδιοπαραγόμενα πληροφοριακά συστήματα, κάθετες λύσεις, ολοκλήρωση συστημάτων και ευρεία γκάμα παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής, αλλά και στην εμπειρία και τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της, η κάθε εταιρεία, Space Hellas και Epsilon Net, ανέλαβε τον τομέα στον οποίο έχει εξειδίκευση, ώστε να μπορεί αφενός να τον αναπτύξει περισσότερο, αλλά και να ανταποκριθεί με βέλτιστο τρόπο στα segments της αγοράς που απευθύνεται.

Έτσι, στην Epsilon SingularLogic, μέλος του Ομίλου Epsilon Net, έχει μεταφερθεί το ιδιοπαραγόμενο λογισμικό για εμπορικολογιστικές εφαρμογές & ERP συστήματα, καθώς και η διαχείριση και ενίσχυση του δικτύου συνεργατών. Παράλληλα, στο εύρος των προϊόντων της εντάχθηκε και η πλατφόρμα εφαρμογών Pylon της Epsilon Net, ενώ πρόσφατα όπως ανακοινώθηκε, η νεοϊδρυθείσα εταιρεία έκανε και την πρώτη της εξαγορά, την εταιρεία iQom, που εξειδικεύεται στο Software Λιανικού Εμπορίου, διευρύνοντας το portfolio της.

Η SingularLogic, εντάχθηκε στον Όμιλο Space Hellas, εστιάζοντας στην ανάπτυξη του τομέα Integration επιχειρηματικού λογισμικού, υπηρεσιών και έργων ψηφιακών λύσεων για μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε, διευρύνουμε, αλλά και δημιουργούμε νέες συνεργασίες με κορυφαίους Διεθνείς οίκους πληροφορικής, παρέχοντας υπηρεσίες που αφορούν στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής. Επιπρόσθετα, σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητάς μας αποτελούν οι εξειδικευμένες κάθετες λύσεις μας, όπως λύσεις για Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, Real Estate, Λύσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Retail και Fuel, segment στο οποίο η SingularLogic κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Σήμερα, η SingularLogic ως μέλος του Ομίλου Space Hellas, έχει περάσει σε μία νέα εποχή, που χαρακτηρίζεται από ξεκάθαρο και εστιασμένο στρατηγικό σχεδιασμό, επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης, αλλά και οικονομική ευρωστία.

Πώς διαμορφώνεται το μοντέλο λειτουργίας των δύο εταιρειών SingularLogic και Epsilon SingularLogic;

Δημήτρης Μπακάκος: Όπως είπαμε και προηγουμένως η SingularLogic είναι μέλος του Ομίλου Space Hellas, ενώ η Epsilon SingularLogic είναι μέλος του Ομίλου Epsilon Net. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο κάθε όμιλος συμμετέχει μετοχικά και στις δύο εταιρείες με σημαντικό μειοψηφικό ποσοστό, της τάξεως του 40%. Γεγονός που επιβεβαιώνει τη δέσμευση των διοικήσεων των δύο ομίλων να αξιοποιήσουν από κοινού τις συνέργειες που διαμορφώνονται. Αυτό λοιπόν είναι μία πραγματικότητα, η συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών είναι συνεχής και αξιοποιούνται οι συνέργειες όπου απαιτείται. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το ιδιοπαραγόμενο λογισμικό που χρησιμοποιούν και οι πελάτες της SingularLogic, αλλά και σε όποιο άλλο κομμάτι κρίνεται ότι χρειάζεται, για παράδειγμα στο κομμάτι της ανάπτυξης και της υποστήριξης, συνδυάζοντας τα skills των ομάδων και από τις δύο εταιρείες. Με την κάθε εταιρεία να έχει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την αντίληψη της αγοράς που απευθύνεται, καταφέρνουμε να ανταποκρινόμαστε ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των πελατών μας.

Τι κρατάτε από το DNA της SingularLogic και τι αλλάζετε; Αλλάζουν και πώς οι συνεργασίες με τους τεχνολογικούς vendors; Σε ό,τι αφορά τους πελάτες σας, προκύπτουν για αυτούς πλεονεκτήματα μέσα από τη «νέα» SingularLogic;

Α.Ρ.: Η SingularLogic έχει το DNA του Software Integrator, με υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, με βαθιά επιχειρηματική γνώση, τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία σε όλους τους τομείς της αγοράς και με ένα ευρύτατο χαρτοφυλάκιο λύσεων και υπηρεσιών, καλύπτοντας πανελλαδικά το πελατολόγιό της μέσω του δικτύου συνεργατών της. Στη SingularLogic διατηρούμε, εξελίσσουμε και διευρύνουμε τις συνεργασίες μας στο χώρο της πληροφορικής με κορυφαίους Διεθνείς οίκους πληροφορικής, όπως SAP, ORACLE, Microsoft, ώστε να παρέχουμε στους πελάτες μας διαρκώς προστιθέμενη αξία.

Πρόσφατα δε, ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με τη ServiceNow, που διαθέτει την πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενη Digital Workflow Cloud πλατφόρμα που συμβάλλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε και να εξελίσσουμε τις δικές μας ιδιοπαραγόμενες εξειδικευμένες λύσεις, λύσεις για Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, Real Estate και Λύσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενσωματώνοντας σε αυτές νέες τεχνολογίες και Cloud Services. Στις κάθετες αγορές Retail & Fuel αντίστοιχα συνεχίζουμε την αναπτυξιακή μας πορεία τόσο σε επίπεδο νέων έργων όσο και διεύρυνσης των παρεχόμενων ΙΤ λύσεων στους πελάτες μας, ενσωματώνοντας περισσότερες integrated λύσεις και τεχνολογίες όπως το ΙοΤ, ενώ παράλληλα το πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών που υποστηρίζει την καθημερινή λειτουργία των πελατών μας, έχει διευρυνθεί σημαντικά μέσα από τις συνέργειες που υπάρχουν με την μητρική Space Hellas.

Μέσω της SenseOne, εταιρεία επίσης του Ομίλου, μας έχουν δοθεί σημαντικές δυνατότητες για την αξιοποίηση της SenseOne IoT Platform, να αναπτύξουμε νέες integrated λύσεις για τους πελάτες μας σε πολλές αγορές, όπως μεγάλες επιχειρήσεις Λιανικής, Βιομηχανίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Smart Cities, παρέχοντας αξιόλογα οφέλη, εξοικονόμησης σημαντικών πόρων, για παράδειγμα μέσα από energy monitoring πρακτικές, αλλά και βελτιστοποίηση της παραγωγικής λειτουργίας, την ακριβή κοστολόγηση της παραγωγής με integration της ΙοΤ πλατφόρμας μας με το εκάστοτε ERP του πελάτη, κ.ο.κ.

Παράλληλα με όλα αυτά παρέχουμε και ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών, που καλύπτουν τις ΙΤ ανάγκες ενός οργανισμού, όπως Custom Software Development, Project Management βάσει βέλτιστων διεθνών πρακτικών, εξασφαλίζοντας εξατομικευμένη προσέγγιση και παρέχοντας σαφή προστιθέμενη αξία σε κάθε έργο, IT Support Services, Managed Services καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία Data Center, IasS, PasS, SaaS, με δυνατότητα hosting είτε στο ιδιόκτητο Data Center μας στην Ελλάδα, είτε στο MS Azure, είτε σε συνεργασία με τη μητρική Space, σε όποιο Data Center επιθυμεί ο πελάτης μας. Επίσης, τηλεπικοινωνιακά έχουμε τη δυνατότητα μέσω της Space Hellas να δώσουμε υπηρεσίες διασύνδεσης με οποιοδήποτε cloud provider, με εξασφαλισμένες ταχύτητες SLA και τη μέγιστη ασφάλεια. Η SingularLogic είναι σε διαδικασία ανάπτυξης και επενδύουμε εστιασμένα στους τομείς που έχουμε επιλέξει. Ταυτόχρονα όμως, επενδύουμε και στη δική μας τεχνολογική εξέλιξη αλλά και εσωτερικά σε ό,τι αφορά την οργάνωσή μας, τις διαδικασίες μας, τους τρόπους και τα εργαλεία με τα οποία παρέχουμε υπηρεσίες στους πελάτες μας, ώστε να δημιουργούμε μεγαλύτερη αξία για εκείνους.

Η SingularLogic ανήκει σε έναν όμιλο με όραμα και στρατηγική τοποθέτηση στον κλάδο της πληροφορικής, με την εταιρεία μας να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής του ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό θεωρούμε ότι είναι σημαντικό και για τους πελάτες μας, καθώς πλέον γνωρίζουν ότι συνεργάζονται και υποστηρίζονται από μία εταιρεία που είναι οικονομικά εύρωστη, επενδύει στην εξέλιξή της και μπορεί να τους παρέχει ολοκληρωμένα και απρόσκοπτα αυτό που υπόσχεται.

Πώς μεταφέρονται στο πεδίο εργασίας, οι συνέργειες με την μητρική εταιρεία Space Hellas στον σημαντικό τομέα του integration;

Δ.Μ.: Ως μέλος του Ομίλου Space Hellas, στη SingularLogic έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε την απόλυτη συμπληρωματικότητά μας στο κομμάτι του Integration και να καλύψουμε ένα ευρύτατο φάσμα τεχνολογιών, από εξοπλισμό υποδομών έως πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές, και να παρέχουμε σε όλα αυτά τα πεδία ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις και υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης.

Αθροίζοντας τις δυνάμεις μας, το portfolio, τα skills και τις εξειδικεύσεις των ανθρώπων μας, το πανελλαδικό δίκτυο των συνεργατών που διευρύνει το πεδίο εξυπηρέτησης των πελατών μας, τις διεθνείς συνεργασίες μας με technology, software και hardware vendors, αλλά και τη συσσωρευμένη εμπειρία από το πελατολόγιό μας, μπορούμε να υλοποιήσουμε ακόμα και τα πιο σύνθετα και μεγάλα έργα και να ανταποκρινόμαστε στις πολύπλοκες ανάγκες των πελατών με τον καλύτερο δυνατό και ολοκληρωμένο τρόπο.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούμε ως Όμιλος το «one stop shop» στον τομέα του Integration, καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών μας σε κάθε κομμάτι ξεχωριστά αλλά και συνδυαστικά σε επίπεδο σύνθεσης συγκεκριμένων λύσεων, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Η συμμετοχή της SingularLogic στον Όμιλο της Space Hellas σηματοδοτεί με τον καλύτερο τρόπο την είσοδο και τη διεκδίκηση όλων των Έργων με χαρακτήρα και επίκεντρο το Software Integration.
Όπως γνωρίζετε έχουν εξαγγελθεί και προετοιμάζονται δεκάδες Έργα πληροφορικής με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ή τα RRF και η διεκδίκηση αυτών αποτελεί την σημαντικότερη πρόκληση για τον Όμιλο.

Κοιτώντας στο απώτερο μέλλον, ποιο είναι το όραμά σας σχετικά με την πορεία της SingularLogic; Τι θέλετε να επιτύχετε και με τι θα είστε ικανοποιημένοι;

Δ.Μ.: Στόχος μας είναι να αποτελούμε το βασικό συνεργάτη-σύμβουλο τεχνολογίας για τους πελάτες μας. Στη SingularLogic παρακολουθούμε τις εξελίξεις της τεχνολογίας, τις δυνατότητες που παρέχει και επενδύουμε σε αυτή.
Αξιοποιούμε την κατάλληλη τεχνολογία, κάθε φορά, για την ανάπτυξη του Business προβλέποντας τις ανάγκες των πελατών μας σε όλο το φάσμα του Digital Transformation και δημιουργούμε εγκαίρως ολοκληρωμένες λύσεις. Με αυτόν τον τρόπο, βοηθούμε τους πελάτες μας να αναγνωρίσουν τις νέες ευκαιρίες που τους παρέχουν η τεχνολογία και οι λύσεις μας, με ορατά οφέλη για την ανάπτυξη τους. Γι’ αυτό άλλωστε το μότο μας είναι Activating your Digital Success.