Ο ελληνικός κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΤΠΕ αυξήθηκε με υψηλότερο ρυθμό σε σχέση με τον παγκόσμιο, για την περίοδο 2017-2021, και κυρίως κατά την περίοδο της πανδημίας, σύμφωνα με στρατηγική μελέτη που εκπόνησε η Deloitte για λογαριασμό του ΣΕΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, συνολικά για την παραπάνω πενταετία ο ρυθμός ανάπτυξης παγκοσμίως σημείωσε αύξηση 2,3% ενώ στην Ελλάδα η αύξηση αυτή διαμορφώθηκε σε 4,4%. Σύμφωνα με τη μελέτη έως το 2024, ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορεί να εισφέρει προστιθέμενη αξία 50 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία και 500.000 νέες θέσεις εργασίας.

 

Η μελέτη διαπιστώνει ότι, με την αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ που θα διατεθούν για την ψηφιοποίηση της οικονομίας και δη του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κλάδος ΤΠΕ μπορεί να ξεπεράσει σε αξία τα €7,8 δισ. το 2022 και τα δέκα δισ. το 2024.

Σε ποιους τομείς θα είναι πιο δραστικός ο ψηφιακός μετασχηματισμός

  • Ο δημόσιος τομέας και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αναμένεται να υποστούν τον πλέον ριζικό ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ επενδύσεις για την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων κλάδων συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των ελληνικών εταιριών ΤΠΕ
  • Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, η εκπαίδευση, ο τουρισμός, οι υπηρεσίες υγείας, η εφοδιαστική αλυσίδα και η ενέργεια ανήκουν επίσης στους κλάδους που αναμένονται να υποστούν έντονη ψηφιακή διατάραξη και προσελκύουν επίσης ενδιαφέρον
  • Αντίθετα, ο κατασκευαστικός κλάδος, ο τομέας ακινήτων και ο αγροτικός Τομέας αναμένεται να υποστούν έναν ηπιότερο ψηφιακό μετασχηματισμό, με τις εταιρίες να εκφράζουν χαμηλότερες προθέσεις να επενδύσουν για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εν λόγω κλάδων.

Μερικά από τα συμπεράσματα της έρευνας:

  • Τα αποτελέσματα του κλάδου ΤΠΕ επιβεβαιώνουν τη δυναμική του καθώς ακόμα εν μέσω πανδημίας διατήρησε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης.
  • Το όραμα και συγκεκριμένοι στρατηγικοί άξονες που είχαν τεθεί στη στρατηγική μελέτη του κλάδου το 2019 παραμένουν και σήμερα ευθυγραμμισμένοι με τις ανάγκες της οικονομίας και κοινωνίας.
  • Από την επικαιροποίηση της μελέτης προκύπτει ότι με την αξιοποίηση κονδυλίων της ΕΕ που θα διατεθούν για την ψηφιοποίηση της οικονομίας και δη του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κλάδος δύναται να ξεπεράσει τα €7,8 δισ. το 2022 και τα δέκα δισ. το 2024.

 

Με δεδομένη τη συνεχώς αυξανόμενη σημαντικότητα των ψηφιακών τεχνολογιών που δρουν καταλυτικά στο νέο – ψηφιακό – παραγωγικό μοντέλο στη μετά το κορωνοϊό εποχή, οι προβλέψεις επίδρασης του κλάδου στη ευρύτερη οικονομία παραμένουν επίκαιρες καθώς δύναται να συντηρούν πολλαπλάσια προστιθέμενη αξία