Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Interstar Security προμήθεια επτά συστημάτων καμερών CCTV, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει, επίσης, προσφορές οι εταιρείες Altus & SSI, Space και Netizen Security (είχαν προκριθεί στην τελική φάση του διαγωνισμού), όπως και οι εταιρείες Γ. Ζαριφόπουλος και GrGenesis Facilities (οι προσφορές των οποίων είχαν απορριφθεί). Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 198.618 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).