Η ολοένα αυξανόμενη υιοθέτηση πρακτικών και αρχών από τις τρεις παγκόσμιες κοινότητες agile, Lean ΙΤ και DevOps – έχει διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στην συνεχή βελτίωση επιχειρηματικής διαχείρισης ροής αξίας και είναι τρανό παράδειγμα του πώς νέες προσεγγίσεις τείνουν να μεταμορφώνουν τον τρόπο λειτουργίας εταιρειών και προσφέρουν αξία πέραν των ορίων του Τεχνολογικού Τομέα ενός οργανισμού. Το Agile είναι μια μεθοδολογία ανάπτυξης που δίνει έμφαση στη συνεργασία, την ευελιξία και τη συνεχή βελτίωση. Επιτρέπει στις ομάδες να ανταποκρίνονται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες και να παρέχουν ταχύτερα λογισμικό υψηλής ποιότητας. Το Lean IT, από την άλλη πλευρά, είναι μια φιλοσοφία (η lean movement) που εστιάζει στον εξορθολογισμό των διαδικασιών και στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας. Αυτή η προσέγγιση έχει υιοθετηθεί με επιτυχία από πολλούς οργανισμούς για τη μείωση αυτού που αποκαλεί «waste», την αύξηση της ευελιξίας και τη βελτίωση της ροής εργασίας.

Το DevOps είναι μια άλλη ομάδα πρακτικών και αρχών που στοχεύει στην συνεχή αλλαγή του τρίπτυχου «people-process-products» στοχεύοντας την συνεχή βελτίωση που αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας product-driven ομάδων. Συγκεντρώνει ομάδες ανάπτυξης και λειτουργιών για να συνεργαστούν πάνω σε end-to-end value streams για την συνεχή στοχευμένη παράδοση αξίας σε κοινότητες τελικών χρηστών. Αυτή η προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα για νέες προϊόντο-κεντρικές εμπειρίες τελικών χρηστών ταχύτερα και με υψηλότερη ποιότητα. Η διαχείριση ροής αξίας είναι αναδυόμενη έννοια που επικεντρώνεται στη βελτίωση της ροής της εργασίας σε έναν οργανισμό. Περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση ολόκληρης της διαδικασίας παροχής αξίας στους πελάτες και τον εντοπισμό ευκαιριών για βελτίωση.

Οι οργανισμοί που μπορούν να υιοθετήσουν γρήγορα νέες καινοτομίες θα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξετάζουν προσεκτικά τον αντίκτυπο της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, πρακτικών και αρχών στην τεχνολογική στρατηγική της επιχείρησής και να σχεδιάζουν την εφαρμογή αλλαγών με τρόπο που ευθυγραμμίζεται με τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική.