Από σήμερα 27 Ιουνίου τίθεται σε ισχύ η ευρωπαϊκή πράξη για την κυβερνοασφάλεια, η οποία συμφωνήθηκε από τους διαπραγματευτές της ΕΕ τον Δεκέμβριο 2018.

Οι νέοι κανόνες παρέχουν στην Ευρώπη το πλαίσιο για την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών και ενισχύουν την εντολή του Οργανισμού κυβερνοασφάλειας της ΕΕ. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας θα δώσει ώθηση στην κυβερνοασφάλεια των διαδικτυακών υπηρεσιών και των καταναλωτικών συσκευών, καθιστώντας δυνατή τη δημιουργία εξατομικευμένων, και βάσει κινδύνου, ενωσιακών συστημάτων πιστοποίησης. Ταυτόχρονα, η νέα μόνιμη εντολή του Οργανισμού κυβερνοασφάλειας της ΕΕ περιλαμβάνει αυξημένες αρμοδιότητες και πόρους για την καλύτερη στήριξη των κρατών μελών με την αντιμετώπιση των απειλών και των επιθέσεων κυβερνοασφάλειας.