Η τεχνολογία είναι αποδεδειγμένα αρωγός των λιανεμπορικών επιχειρήσεων και των προμηθευτών τους στην συστηματική προσπάθεια και επένδυση σε λύσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας του αγοραστικού κοινού στα καταστήματα.

Στο Instore Marketing Conference, διακεκριμένοι διεθνείς experts και υψηλόβαθμα στελέχη σημαντικών ελληνικών επιχειρήσεων πρόκειται να παρουσιάσουν σύγχρονες τάσεις και καλές πρακτικές εφαρμογής της τεχνολογίας στα εμπορικά καταστήματα. Καθώς στο σύνολο του προγράμματος του συνεδρίου υπογραμμίζεται διαρκώς η σημασίας της τεχνολογίας για αποτελεσματικό instore marketing, ειδικότερα η τρίτη ενότητα είναι εστιασμένη στην τεχνολογία.

Συγκεκριμένα, στις σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις που διευκολύνουν την instore επικοινωνία και τη διάδραση με το κοινό, με σκοπό τον εμπλουτισμό της αγοραστικής εμπειρίας και στόχο την αύξηση της αγοραστικής κίνησης στα εμπορικά καταστήματα και την βελτίωση των πωλήσεων. Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη συμμετοχή στο συνέδριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο www.instoremarketingconference.gr