Η iLINK παρουσίασε τη νέα της υπηρεσία RaaS (Routing as a Service), η οποία βρίσκεται στην «καρδιά» του PowerFleet OPTIMO, ενός πληροφοριακού συστήματος τηλεματικής και βελτιστοποίησης δρομολογίων, το οποίο παρέχεται με τη μορφή υπηρεσίας (SaaS - Software as a Service).

To OPTIMO ενσωματώνει ευρέως εδραιωμένους γενετικούς αλγορίθμους (ruin-and-recreate genetic algorithms) για την εύρεση του συνόλου των βέλτιστων δρομολογίων, υποσχόμενο να μετατρέψει τον προγραμματισμό και τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων σε μία ακόμη εύκολη και διαχειρίσιμη καθημερινή εργασία.