«Λευκός καπνός» αρχίζει να διαφαίνεται στο διαγωνισμό για το έργο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αφορά στην πλαισιακή συμφωνία προμήθειας σαρωτών, εκτυπωτών, και πολυμηχανημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 36 εκατ. ευρώ. Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020 και «σημαδεύτηκε» από μπαράζ προσφυγών στην ΑΕΠΠ και στα διοικητικά δικαστήρια από μερίδα συμμετεχουσών εταιρειών. Πάντως το έργο έχει ακόμα πολύ… δρόμο να διανύσει, καθώς μόνο στο κομμάτι των εκτυπωτών έχει υπογραφεί πλαισιακή σύμβαση, ενώ θα ακολουθήσουν μειοδοτικοί διαγωνισμοί για την ανάδειξη των τελικών αναδόχων, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε φορέα του δημοσίου.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τρεις ομάδες ειδών (σαρωτές, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα) και έξι τμήματα ανά γεωγραφική περιφέρεια: Περιφέρεια Αττικής, Σύνολα Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Θεσσαλίας, Σύνολα Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Σύνολα Περιφερειών Αν. Μακεδονίας – Θράκης και Βορείου Αιγαίου και Σύνολα Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Προσφορά κατέθεσαν συνολικά 12 εταιρείες. Για την ομάδα με αντικείμενο την προμήθεια 13.368 τεμαχίων εκτυπωτών υπεγράφη, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, πριν από μερικές μέρες η συμφωνία – πλαίσιο με τις εταιρείες Κόντης, Ζουμπουλάκης, Μαστοράκης και IP Partners.

Ωστόσο, για τα τμήματα 2 (σύνολα Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Θεσσαλίας), 3 (σύνολα Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων) και 5 (Σύνολα Περιφερειών Αν. Μακεδονίας – Θράκης και Βορείου Αιγαίου) η διαδικασία απέβη άκαρπη διότι μετά την αξιολόγηση απέμεινε εντός του διαγωνισμού μόνο η εταιρεία Ζουμπουλάκης. Να σημειωθεί πως η διακήρυξη προέβλεπε τη σύναψη συμφωνία με δύο ή περισσότερους και μέχρι πέντε οικονομικούς φορείς.

Τα υπόλοιπα τμήματα του διαγωνισμού:

  • Για την ομάδα Α’ με αντικείμενο την προμήθεια 4.950 τεμαχίων σαρωτών εγγράφων τα αποτελέσματα του διαγωνισμού έχουν κατακυρωθεί στις εταιρείες Cosmos Business Systems, CPI, Space Hellas, Ζουμπουλάκης και Konica Minolta.
  • Για την ομάδα Γ’ με αντικείμενο την προμήθεια 6.736 τεμαχίων πολυμηχανημάτων τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κατακυρώθηκαν στις εταιρείες CPI, Ζουμπουλάκης, Κόντης, Μαστοράκης και Konica Minolta.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης οι εταιρείες: Active, Intertech, Amplus, Ergosystems και Αλφα Πληροφορική.